KSN NSZZ Solidarność

Seminarium dotyczące regulaminów pracy i wynagradzania

Komisja ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń zaprasza na seminarium, którego tematem będzie regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania.