KSN NSZZ Solidarność

Algorytm – opinia KSN do projektu rozporządzenia MNiSW

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przesłała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych z 14 września 2018 r.

Treść powyższej opinii Krajowej Sekcji Nauki jest dostępna tutaj.


Kategorie: Ogólne