KSN NSZZ Solidarność

Stanowisko KSN w sprawie sytuacji w IMiGW

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w dniu 13 października 2018 r. podjęła stanowisko wyrażające głębokie zaniepokojenie sytuacją w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Szczególne zaniepokojenie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” budzą planowane zmiany struktury organizacyjnej IMiGW oraz zwolnienia grupowe.

 


Kategorie: Ogólne