KSN NSZZ Solidarność

Projekt nowych zasad podziału środków subwencji – wersja graficzna

Na prośbę Krajowej Sekcji Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło graficzne przedstawienie nowych zasad podziału środków subwencji - dostępne tutaj.


Mamy nadzieję, że prezentacja ta pozwoli na lepsze zrozumienie projektu rozporządzenia.
 

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do projektu na adres Krajowej Sekcji Nauki: ksn@solidarnosc.org.pl


Kategorie: Ogólne