KSN NSZZ Solidarność

Sprawozdanie z konferencji ETUCE, Ryga 2017

Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez ETUCE (European Trade Union Committee for Education) pt. ETUCE CEE (Central and Eastern European) Roundtable  “Obrady okrągłego stołu krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, Ryga 26-29 września 2017 r. - pobierz.