KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN w sprawie połączenia NASK i IMM

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" przesłała do pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji uwagi w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2017 roku ws. połączenia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (PIB) i Instytutu Maszyn Matematycznych.