KSN NSZZ Solidarność

Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji ETUCE – Belgrad 5-8 grudnia 2016r.

W dniach 5-8 grudnia 2016 r. w Belgradzie odbyła się Regionalna Konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych (ETUCE) z której krótkie sprawozdanie zawarto poniżej.