W związku z uniemożliwieniem nam dodawania treści przez Facebook przepraszamy za niedogodności. Prosimy o korzystanie z naszych profili na innych portalach społecznościowych.

Zespół administrujący stronę KSN

Zamknij

KSN NSZZ Solidarność

Komisja Płac została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 5 lipca 2014 r.

Główne cele działania Komisji:

  • podejmuje starania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego
  • udziela pomocy prawnej i podejmuje interwencje na rzecz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekcji w sprawach mieszczących się w merytorycznym zakresie działania Komisji, w tym kontroli przestrzegania prawa pracy oraz zasad wynagradzania pracowników, a także zawierania porozumień zbiorowych
  • udziela wyjaśnień jednostkom organizacyjnym związku w zakresie sporządzania w uczelniach planów rzeczowo-finansowych
  • przygotowuje projekty opinii oraz inicjuje projekty aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami Komisji oraz prowadzi prace w celu przygotowania projektów opinii Sekcji z obszaru działalności Komisji
  • inicjuje i koordynuje pomoc Sekcji oraz samopomoc członków Sekcji w sprawach z obszaru działania Komisji
  • informuje o działaniach Komisji oraz Sekcji oraz zbiera opinie środowiska w sprawach z obszaru działania Komisji
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
  • podejmuje stanowiska, opinie oraz uchwały w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym Sekcji
    Plan pracy Komisji na rok 2017 - pobierz