W związku z uniemożliwieniem nam dodawania treści przez Facebook przepraszamy za niedogodności. Prosimy o korzystanie z naszych profili na innych portalach społecznościowych.

Zespół administrujący stronę KSN

Zamknij

KSN NSZZ Solidarność

Komisja ds. Interwencji i Legislacji  została powołana Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dn. 5 lipca 2014 r.

Główne cele działania Komisji:

  • wspomaga prawnie Krajową Sekcję Nauki poprzez współudział w opracowaniu, a także w weryfikacji projektów uchwał, opinii i innych dokumentów tworzonych w ramach działań wewnętrznych i zewnętrznych Sekcji
  • integruje pomoc prawną i koordynuje interwencje podjęte na rzecz jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekcji
  • inicjuje i koordynuje działania Sekcji w obszarze udzielania porad prawnych z zakresu szeroko pojętej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, prawa pracy i ustaw pokrewnych
  • podejmuje działania w sprawach z obszaru działania Komisji dla celów wewnętrznych Komisji lub przedstawienia ich władzom wykonawczym Sekcji
  • realizuje zadania zlecone przez władze Sekcji z obszaru działania Komisji
    Plan pracy Komisji na rok 2017 - pobierz