Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Pismo od Ministra Tchórzewskiego do Przewodniczącego Grajcarka - sektor górnictwa i energetyki

2017-06-26 08:11:12

Dzisiaj w Katowicach, o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

2017-06-26 07:59:55

W czwartek, 29 czerwca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady KSGiE

2017-06-26 07:47:29

Dwanaście górniczych central związkowych - w tym Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" - sprzeciwia się ministerialnym planom wprowadzenia regulacji określających temperaturę zastępczą klimatu obliczaną według nowego wzoru. Twierdzą, że przepisy "drastycznie" wpłyną na zdrowie i życie pracowników kopalń. Pisemny komentarz do sprawy wydała Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW)

2017-06-26 07:40:57

Od 1 lipca jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. (PGG) wzrośnie o 4 złote, do 18,90 zł i 16,70 zł - ustalili przedstawiciele trzynastu central związkowych PGG z Zarządem Grupy. Podpisane 19 czerwca porozumienie umożliwi pełną realizację postulatu zgłoszonego przez stronę społeczną.
Podwyższona wartość posiłku ma zostać wyrównana uprawnionym pracownikom Spółki najpóźniej do końca sierpnia

2017-06-22 06:16:54

W dniach 9 -10 czerwca 2017 w Łodzi spotkały się kobiety Solidarności. Spotkanie to połączone było z uroczystymi obchodami 25 rocznicy powstania Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność". Z tej okazji wiele kobiet zostało uhonorowanych Medalami 25-lecia Krajowej Sekcji Kobiet.
Na uroczystość zostało zaproszonych wiele znakomitych gości oraz Sekcja Kobiet Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

2017-06-22 06:13:19

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" i Komisji Rewizyjnej KSGWK spotkali się z kierownictwem resortu energii - ministrem Krzysztofem Tchórzewskim oraz jego zastępcą Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano o sprawach bieżących. Związkowcy zwracali uwagę na konieczność ograniczenia importu węgla do Polski. Domagali się również szybkiego uporządkowania zasad wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy dla emerytów górniczych

2017-06-20 08:11:11

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo skierowane do Pani Premier Beaty Szydło 17 maja 2017r.

2017-06-19 10:48:20

W piątek, 16 czerwca 2017r. biuro Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" będzie nieczynne

2017-06-14 10:07:33

Dzisiaj w Warszawie spotyka się zespół Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw przemysłu

2017-06-13 06:45:56

Wczoraj w biurze Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Przewodniczący Kazimierz Grajcarek udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI

2017-06-13 06:02:54