Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Jutro w Warszawie odbędzie się kolejne z serii zaplanowanych spotkań poszczególnych Sekcji zrzeszonych w KSGiE z Ministrem Energii, Krzysztofem Tchórzewskim

2017-08-01 09:50:52

 

Propozycje Ministerstwa Środowiska wyeliminują z rynku znaczną część miałów energetycznych, co znacząco pogorszy sytuację polskiego górnictwa i całej gospodarki – alarmuje Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

2017-08-01 07:24:43

W środę, 26 lipca przedstawiciele Krajowej Sekcji Górnictwa Soli spotkali się z Ministrem Energii, Krzysztofem Tchórzewskim

2017-07-31 12:50:25

- Jeśli ktoś myślał, że w dobie koniunktury na węgiel i stosunkowo przychylnej polityki rządu wobec górnictwa związki zawodowe straciły rację bytu, ostatnio mógł się przekonać, jak głęboko się mylił - pisze szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik, przypominając o działaniach strony społecznej w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad obliczania temperatury zastępczej klimatu pod ziemią czy uproszczenia procesu przyznawania koncesji wydobywczych. Polecamy lekturę felietonu

2017-07-31 05:39:49

Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lipca 2017 r. zmarł dr Leszek Sokalski

2017-07-28 08:18:32

Przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w spółce Tauron Wydobycie i Zarządu firmy podpisali porozumienie, zgodzie z którym do 28 lipca pracownicy otrzymają jednorazową premię. Jej wysokość będzie wyliczana indywidualnie, na podstawie liczby dni przepracowanych przez daną osobę od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku (125 dni roboczych). Świadczenie wyniesie 15 złotych i 40 groszy za każdy przepracowany dzień

2017-07-28 06:10:15

- Musimy przełamać zjawisko, które nazwałbym "dyktaturą dostawców". (...) Ten przemysł powinien pracować dla nas. (...) Obecnie mamy bardzo mocną pozycję dostawców, dla których spółki węglowe stanowią atrakcyjny rynek zbytu. Zmiana tego modelu to (...) jeden z głównych celów JSW Innowacje SA - mówi Tadeusz Wenecki, prezes Zarządu JSW Innowacje SA, spółki stanowiącej zaplecze badawczo-rozwojowe dla Grupy JSW, w rozmowie z Solidarnością Górniczą. Zachęcamy do lektury wywiadu

2017-07-27 09:16:14

W Katowicach 17 lipca 2017r. odbyło się posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, na które został zaproszony minister Energii Krzysztof Tchórzewski, oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszewski

2017-07-25 11:14:38

Podczas nadzwyczajnej Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" 17 lipca 2017r. ustalono, iż Minister Energii, pan Krzysztof Tchórzewski spotka się osobno z sekcjami zrzeszonymi w KSGiE

2017-07-25 09:50:14

Związkowcy z Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA nie chcą, by w Spółce obowiązywał Kodeks Grupy Kapitałowej (GK) Enea. Uważają, że uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy (NWZA) LW "Bogdanka" SA przesądzająca o wprowadzeniu ładu korporacyjnego Grupy ma na celu przeniesienie zarządzania kopalnią do poznańskiej centrali Enei. Grożą rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 97 procent uczestników przeprowadzonego 12 lipca referendum pracowniczego poparło ewentualny strajk

2017-07-25 09:00:18

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszych społecznych inspektorów/ inspektorki pracy

2017-07-24 06:52:51