Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

 

Jednorazowa premia w tym i w przyszłym roku oraz podwyżki płac zasadniczych w 2019 roku – to najważniejsze zapisy ramowego porozumienia płacowego podpisanego przez zarząd  Grupy Tauron Polska Energia oraz prezydium działającej w Grupie Rady Społecznej. Wysokość premii w poszczególnych spółkach zostanie uzgodniona przez reprezentantów związków zawodowych i przedstawicieli zarządów tych spółek

2017-07-06 10:12:59

 

Farmy wiatrowe nie są już tak lukratywnym biznesem, jakim były jeszcze kilka lat temu. Nowe wiatraki przynoszą straty. W polskich realiach dotowanie energetyki wiatrowej nie ma żadnego sensu, ani ekonomicznego, ani ekologicznego

2017-07-05 07:27:01

To już pewne: Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) przyjmie do pracy niemal czterdziestu tegorocznych absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2. 28 czerwca w siedzibie dyrekcji kopalni "Knurów-Szczygłowice" odbyło się spotkanie przedstawicieli JSW z przyszłymi pracownikami firmy

2017-07-04 05:45:54

W Katowicach 29 czerwca 2017r. odbyło się posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

2017-07-03 11:03:41

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

2017-07-03 06:39:01

 

Górnicze związki zawodowe zwróciły się do premier Beaty Szydło o interwencję w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych. W przypadku braku realizacji tego postulatu związkowcy zapowiadają manifestację

2017-06-30 07:15:14

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i Zarządu firmy uzgodnili, że 4 września 2017 roku pracownicy JSW zatrudnieni według stanu z dnia 31 sierpnia otrzymają nagrodę pieniężną. Wyniesie ona 4300 złotych. Ponadto 1 lipca wartość posiłku profilaktycznego dla pracowników uprawnionych na podstawie porozumienia z 1 lipca 2015 r. oraz aneksu z 9 października 2015 r. wzrośnie do 19 zł (obecnie: 14 zł)

2017-06-29 06:25:29

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", którego tematem będzie brak odpowiedzi Pani Premier Beaty Szydło na postulaty KSGiE, rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" w Katowicach

2017-06-29 06:21:54

Koledze

Jerzemu Morycowi

Przewodniczącemu
Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni
NSZZ „Solidarność”

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

 MAMY

składają

 

 Przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
Kazimierz Grajcarek

Rada Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”

 Komisja Rewizyjna
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ ”Solidarność” 

2017-06-28 09:37:05

- Obrady Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników za nami. Spotkaliśmy się głównie po to, by po raz kolejny upomnieć rząd za przekraczającą dopuszczalne granice opieszałość w rozwiązywaniu najpilniejszych kwestii - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik i wymienia sprawy, których rząd od dłuższego czasu nie chce, bądź nie potrafi rozwiązać. Zachęcamy do lektury felietonu

2017-06-28 06:44:15

Pismo do Pani Premier Beaty Szydło

2017-06-27 10:07:08