Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

 

Dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbywa się spotkanie Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka oraz Reprezentacji Sekcji Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność - Przewodniczącej Teresy  Szkutnik, Wiceprzewodniczącej Sabiny Świniarskiej, Anny Gromisz i Agnieszki Grajcarek wraz z przedstawicielami Ministerstwa w imieniu Pani Elżbiety Rafalskiej. Spotkanie dotyczy spraw równości płci w środowisku pracy.

2017-10-10 09:33:26

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”, oraz Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” spotkała się 5 października 2017r. w Mikorzynie. Spotkanie dotyczyło tematyki najbliższego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które odbędzie się 9 października 2017r. w Warszawie. Posiedzenie ZTdsBE zdominują kwestie powołania związku pracodawców w sektorze energetycznym, który jest niezbędny do prac zespołu. Ważnym punktem posiedzenia jest powołanie Zespołu Roboczego, który będzie pracował nad standardami w sektorze energetycznym

2017-10-10 08:47:10

 

Na zaproszenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZGH „Bolesław” w Bukownie, odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Jedną z części posiedzenia była prezentacja sprzętu ratunkowego i lamp górniczych firmy „FASER” S.A.. W spotkaniu również wziął  udział Prezes ZGH „Bolesław” Bogusław Ochab, który omówił czym zajmuje się spółka i w jaki sposób  funkcjonuje.

2017-10-10 08:39:14

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, które jest wspierane przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zostało laureatem 17 edycji Nagrody TOTUS TUUS, przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w propagowanie nauczania św. Jana Pawła II.

2017-10-09 11:44:43

 

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" włączy się w działania na rzecz światowej akcji "STOP precarious work" IndustriAll Global Union aby zwiększać bezpieczne zatrudnienie dla wszystkich pracowników podczas obchodów Światowego Dnia Godnej Pracy 7 października 2017.

2017-09-26 10:43:46

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 września odszedł do domu Pana nasz przyjaciel Marek Ostrowski, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

2017-09-25 11:18:24

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału   w VI Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbędzie się w dniach 06 - 08 października 2017 w Hali Widowiskowo-Sportowej  Centrum  w Dąbrowie Górniczej.

2017-09-22 09:41:03

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje propozycję Rady Ministrów dotyczącą wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2018 r  do kwoty 2.100 zł, za decyzję zmierzającą w dobrym kierunku. W ten sposób nieznacznie podnosi się relację wartości minimalnego wynagrodzenia do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku.

2017-09-22 08:46:59

Zapadły pierwsze wyroki w sprawie roszczeń pracowników administracji KWK "Knurów-Szczygłowice" o wypłatę tak zwanej czternastej pensji za rok 2015. Gliwicki Sąd Rejonowy orzekł, że Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), uchylająca się od realizacji świadczenia, powinna zrealizować § 2 porozumienia zbiorowego dotyczącego ustalenia zasad wyliczania oraz terminu wypłaty 14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników JSW SA z 13 stycznia 2016 r.

2017-09-15 09:46:06

Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie z Pawłem Sałkiem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej

2017-09-01 11:18:13

Posiedzenie KK rozpocznie się 30. sierpnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1)

2017-08-30 12:04:59