Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

20 października 2017r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego " Dialog" w Warszawie odbywa się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, w którym uczestniczą Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S" Wojciech Ilnicki oraz  Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:19:44

W dniach 19-20 października 2017r. w Kudowie - Zdrój odbywa się WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ  "Solidarność", w którym uczestniczy Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:10:29

 W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawa, 9 października 2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu udział bierze Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski przedstawiając obecna sytuacje w branży energetycznej

2017-10-18 12:10:12

W dniach 18-19 października 2017r. w Pradze odbywają się warsztaty dotyczące negocjacji układów zbiorowych i polityki społecznej " Budowanie silniejszych związków zawodowych poprzez skuteczną koordynację układów zbiorowych.

2017-10-18 07:20:39

Wczoraj w Warszawie odbyła się  Konferencja pt. Układy Zbiorowe Pracy, drogą do społecznej gospodarki rynkowej organizowana przez NSZZ "Solidarność", w której udział wzięli Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek oraz prawnik KSGiE NSZZ "Solidarność" Barbara Stefaniak-Gnyp.

2017-10-18 07:05:48

Dzisiaj odbędzie się spotkanie Ministra Energii z przedstawicielami Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.

2017-10-12 08:19:59

 

Dziś w Ministerstwie Energii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w związku z unijnym projektem Programu Wparcia dla Regionów Górniczych w Polsce.

2017-10-12 08:07:44

 

Dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbywa się spotkanie Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka oraz Reprezentacji Sekcji Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność - Przewodniczącej Teresy  Szkutnik, Wiceprzewodniczącej Sabiny Świniarskiej, Anny Gromisz i Agnieszki Grajcarek wraz z przedstawicielami Ministerstwa w imieniu Pani Elżbiety Rafalskiej. Spotkanie dotyczy spraw równości płci w środowisku pracy.

2017-10-10 09:33:26

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”, oraz Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” spotkała się 5 października 2017r. w Mikorzynie. Spotkanie dotyczyło tematyki najbliższego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które odbędzie się 9 października 2017r. w Warszawie. Posiedzenie ZTdsBE zdominują kwestie powołania związku pracodawców w sektorze energetycznym, który jest niezbędny do prac zespołu. Ważnym punktem posiedzenia jest powołanie Zespołu Roboczego, który będzie pracował nad standardami w sektorze energetycznym

2017-10-10 08:47:10

 

Na zaproszenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZGH „Bolesław” w Bukownie, odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Jedną z części posiedzenia była prezentacja sprzętu ratunkowego i lamp górniczych firmy „FASER” S.A.. W spotkaniu również wziął  udział Prezes ZGH „Bolesław” Bogusław Ochab, który omówił czym zajmuje się spółka i w jaki sposób  funkcjonuje.

2017-10-10 08:39:14

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, które jest wspierane przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zostało laureatem 17 edycji Nagrody TOTUS TUUS, przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w propagowanie nauczania św. Jana Pawła II.

2017-10-09 11:44:43