Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Podczas nadzwyczajnej Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" 17 lipca 2017r. ustalono, iż Minister Energii, pan Krzysztof Tchórzewski spotka się osobno z sekcjami zrzeszonymi w KSGiE

2017-07-25 09:50:14

Związkowcy z Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA nie chcą, by w Spółce obowiązywał Kodeks Grupy Kapitałowej (GK) Enea. Uważają, że uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy (NWZA) LW "Bogdanka" SA przesądzająca o wprowadzeniu ładu korporacyjnego Grupy ma na celu przeniesienie zarządzania kopalnią do poznańskiej centrali Enei. Grożą rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 97 procent uczestników przeprowadzonego 12 lipca referendum pracowniczego poparło ewentualny strajk

2017-07-25 09:00:18

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszych społecznych inspektorów/ inspektorki pracy

2017-07-24 06:52:51

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

 

 Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

             Obecnie w Polsce trwa ogromne zawirowanie jeśli chodzi o zmiany w polskim sądownictwie. Politycy partii rządzących twierdzą, iż wprowadzają zmiany, aby przywrócić sądy społeczeństwu. Natomiast totalna opozycja
i opozycja twierdzą wręcz odwrotnie, że nie jest to reforma, lecz zawłaszczenie sądów przez rządzących. W podobny sposób  wypowiadają się sędziowie funkcyjni Sądu Najwyższego i niektórzy przedstawiciele samorządów  sędziowskich. Pan Poseł Schetyna wręcz zagroził wszystkim, którzy pomagają wprowadzić te ustawy, że będą w przyszłości ponosili konsekwencje prawne, natomiast przedstawiciele samorządów sędziowskich twierdzą, iż niemal całe środowisko sędziowskie jest oburzone tymi ustawami.

 My, jako obywatele Polski musimy zadać sobie pytanie jak jest naprawdę? Odpowiedź moim zdaniem przyjdzie niebawem po podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta. Jeśli jest prawdą, że zmierzamy do brunatnej dyktatury tak jak mówią niektórzy posłowie i politycy czeka nas ze strony sędziów gremialne składanie mandatów sędziowskich. Nikt bowiem z Polaków nie chce służyć dyktaturze komunistycznej ani narodowo-socjalistycznej,  dlatego sądzę, iż to sędziowie rezygnując lub nie rezygnując z funkcji sędziowskich dadzą nam obywatelom jasną odpowiedź na pytanie: „Dyktatura, czy racjonalne zmiany?”. Sędziowie jako ludzie wykształceni znający prawo opowiedzą się za lub przeciw nowelizacji polskiego prawa dotyczącego sądownictwa składaniem dymisji lub pozostawieniem w zawodzie  sędziowskim.  Moim zdaniem tym samym zakończy się spór o polskie sądownictwo. Niech sędziowie w swojej większości podejmą decyzję a społeczeństwo będzie interweniować w zależności od tych decyzji. Jeśli mniej niż 50% obecnie czynnych zawodowo sędziów złoży dymisję, to my jako społeczeństwo powinniśmy przyjąć te rozwiązania zaproponowane przez partie rządzące. Jeśli większość sędziów złoży dymisję, to wtedy należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem.  Politykom Unii Europejskiej również proponuję wstrzemięźliwość w ocenie i decyzjach do czasu takiego  rozstrzygnięcia.

 

Kazimierz Grajcarek
Przewodniczący
Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”

2017-07-21 12:02:47

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" PKP CARGO S.A Centrala, zwraca się z prośbą o wsparcie Kolegi, członka NSZZ Solidarność Krzysztofa Przetakiewicza, toczącego nierówną walkę z chorobą nowotworową.

Szczegółowych informacji może udzielić przewodniczący Komisji Zakładowej Jerzy Pilawski.

 

 

2017-07-20 12:30:56

Dziś od godziny 11.00 trwa posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność na sali im. Lecha Kaczyńskiego.W spotkaniu bierze również udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Grzegorz Tobiszowski.

 

2017-07-17 12:27:22

Choć oficjalnie nikt tego nie ogłosił, Ruch Śląsk kopalni Wujek najprawdopodobniej będzie fedrował tylko do końca roku. W ocenie kopalnianej Solidarności polityczna decyzja w tej sprawie już zapadła, choć zespół, który miał ocenić perspektywy funkcjonowania kopalni formalnie nadal pracuje

2017-07-07 06:01:52