Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

 

Stanowisko KK

nr 15/17 ws projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie z projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu zgłosiła swój własny projekt poselski, zakładający zakaz handlu we wszystkie niedziele.

Komisja Krajowa oczekuje wywiązania się przez Prawo i Sprawiedliwość ze swoich deklaracji uznając kompromisowe propozycje ustanowienia tylko części niedziel wolnych od handlu za kompromitację a nie kompromis. Jest jeszcze czas, aby przed tą kompromitacją się uchronić. Tu szczególnie polecamy Prawu i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jednoznaczny głos Konferencji Episkopatu Polski.

Jeszcze raz przypominamy! Niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy i celem ustawy ograniczenia handlu w niedzielę jest przede wszystkim ograniczenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej. Większość z nich stanowią kobiety, które w imię wolności i wygody większości obywateli, zamiast ten dzień spędzać z rodziną, zmuszane są do pracy. To nieludzkie i sprzeczne z duchem Porozumień Sierpniowych, na które tak chętnie powołuje się wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, Warto jednak pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele.

 

 

Wieliczka, 24 października 2017 r.                                            Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

2017-10-30 11:07:43

20 października 2017r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego " Dialog" w Warszawie odbywa się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, w którym uczestniczą Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S" Wojciech Ilnicki oraz  Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:19:44

W dniach 19-20 października 2017r. w Kudowie - Zdrój odbywa się WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ  "Solidarność", w którym uczestniczy Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:10:29

 W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawa, 9 października 2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu udział bierze Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski przedstawiając obecna sytuacje w branży energetycznej

2017-10-18 12:10:12

W dniach 18-19 października 2017r. w Pradze odbywają się warsztaty dotyczące negocjacji układów zbiorowych i polityki społecznej " Budowanie silniejszych związków zawodowych poprzez skuteczną koordynację układów zbiorowych.

2017-10-18 07:20:39

Wczoraj w Warszawie odbyła się  Konferencja pt. Układy Zbiorowe Pracy, drogą do społecznej gospodarki rynkowej organizowana przez NSZZ "Solidarność", w której udział wzięli Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek oraz prawnik KSGiE NSZZ "Solidarność" Barbara Stefaniak-Gnyp.

2017-10-18 07:05:48

Dzisiaj odbędzie się spotkanie Ministra Energii z przedstawicielami Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.

2017-10-12 08:19:59

 

Dziś w Ministerstwie Energii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w związku z unijnym projektem Programu Wparcia dla Regionów Górniczych w Polsce.

2017-10-12 08:07:44

 

Dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbywa się spotkanie Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka oraz Reprezentacji Sekcji Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność - Przewodniczącej Teresy  Szkutnik, Wiceprzewodniczącej Sabiny Świniarskiej, Anny Gromisz i Agnieszki Grajcarek wraz z przedstawicielami Ministerstwa w imieniu Pani Elżbiety Rafalskiej. Spotkanie dotyczy spraw równości płci w środowisku pracy.

2017-10-10 09:33:26

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”, oraz Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” spotkała się 5 października 2017r. w Mikorzynie. Spotkanie dotyczyło tematyki najbliższego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które odbędzie się 9 października 2017r. w Warszawie. Posiedzenie ZTdsBE zdominują kwestie powołania związku pracodawców w sektorze energetycznym, który jest niezbędny do prac zespołu. Ważnym punktem posiedzenia jest powołanie Zespołu Roboczego, który będzie pracował nad standardami w sektorze energetycznym

2017-10-10 08:47:10

 

Na zaproszenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZGH „Bolesław” w Bukownie, odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Jedną z części posiedzenia była prezentacja sprzętu ratunkowego i lamp górniczych firmy „FASER” S.A.. W spotkaniu również wziął  udział Prezes ZGH „Bolesław” Bogusław Ochab, który omówił czym zajmuje się spółka i w jaki sposób  funkcjonuje.

2017-10-10 08:39:14