Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Na stronie głównej Komisji Krajowej znajduje się pełny program imprez z okazji podpisania porozumień sierpniowych, w tym festynu “Solidarność pokoleń”.

2015-07-27 22:00:00

25 czerwca 2001 r. Polska ratyfikowała Konwencję MOP nr 176 dot. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach. 

Art. 5 Konwencji zobowiązuje ustawodawstwo krajowe do wyznaczenia władzy odpowiedzialnej za nadzór i regulowanie różnych aspektów bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.

2010-02-16 23:00:00

 Zaniepokojeni ostatnimi zdarzeniami w sektorze energetycznym domagamy się od Rządu RP weryfikacji planów polityki energetycznej państwa dotyczących dystrybucji. Uważamy, że Operator Systemu Dystrybucyjnego powinien zostać wyłączony z obecnych grup holdingowych i pozostać w rękach Skarbu Państwa.

2010-02-03 23:00:00

Pozwalam sobie przekazać na ręce Pana Ministra przesłane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 21. października 2009 r. o znakach: SDT-2120 -16(9)/09/MS/AP wystąpienie Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" z dnia 12. października 2009 r., skierowane do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, wraz z całym dołączonym kompletem załączników, notatek i informacji z okresu ostatnich kilku lat.

2010-01-06 23:00:00

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność - odnosząc się do otrzymanej z Ministerstwa Skarbu Państwa odpowiedzi na złożoną Petycję - informuje, że nie podziela poglądów wyrażonych w otrzymanym piśmie z dnia 20 października br.(sygn. DNWiP2-520-3/09 - DNWiP2/II/4474/09).

 

Uważamy, że Rząd RP, podczas podejmowania decyzji o prywatyzacji KGHM w Lubinie w 1997 roku - zawarł porozumienie ze Stroną Społeczną i zobowiązał się do tego, że KGHM będzie polskim przedsiębiorstwem i nie doprowadzi do takiej sytuacji, w której pojawi się zagrożenie wrogiego przejęcia przez obcy kapitał.

2009-11-05 23:00:00

21.09.2009 r. po godz. 21.00 oglądałem program z Pana udziałem w TVN 24, w którym bezpodstawnie atakował Pan związki zawodowe i nas, górniczych związkowców, za to, że nie dbamy o bezpieczną pracę, że walczymy tylko o wynagrodzenia dla pracowników, a nie o warunki pracy (jednakże chwilę później przyznał Pan, że polscy górnicy otrzymują głodowe stawki).

2009-09-21 22:00:00