Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Dziś delegacja ukraińskich związków zawodowych KVPU wyjeżdża z Polski. Podczas wczorajszych rozmów z przedstawicielami KSGIE NSZZ Solidarność uzgodniono możliwości wsparcia dla pracowników Ukraińskich w Polsce oraz plan współpracy mający na celu rozpoczęcie drogi dla uzdrowienia sytuacji na Ukrainie i wzmocnienia niezależnych związków zawodowych funkcjonujących w tym kraju.

 

2018-03-13 09:08:21

Stanowisko KK

nr 1/18

ws polityki klimatyczno-energetycznej,

które będzie przedstawione na

COP24 w Katowicach

W 2018 roku mija 26 lat od chwili podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu (Konwencja podpisana była 9 maja 1992 roku). 20 lat temu podpisano Porozumienie w Kioto, a tym samym rozpoczęto realizację tego porozumienia.

1.W związku z rocznicami tych wydarzeń oraz zbliżającą się Konferencją Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) COP24
   w Katowicach NSZZ „Solidarność” proponuje:

 1. Przeprowadzić analizę oczekiwanych i uzyskanych skutków ekologicznych tego i innych porozumień;
 2. Dokonać oceny skuteczności realizacji dotychczasowej polityki klimatycznej;
 3. Przeprowadzić analizę skutków społecznych (ilość powstałych oraz ilość zlikwidowanych miejsc pracy);
 4. Przeprowadzić analizę dotychczasowych kosztów wdrażania polityki klimatycznej dla każdego sygnatariusza porozumienia;
 5. Przeprowadzić analizę wykonanych zobowiązań Państwa zapisanych w porozumieniu
 6. Przeprowadzić analizę, w jaki sposób Państwa wydały środki otrzymane z opłat za emisję CO2.

 

2018-03-09 11:55:51

W dniach 11-13 marca 2018 roku, gośćmi KSGIE NSZZ Solidarność będą delegaci z Ukrainy Mykhailo Volynets, Yevhen Sakovych, Anton Sakovych oraz Igor Potapenko. Reprezentanci ukraińskich związków zawodowych w górnictwie odbędą spotkanie z członkami Rady KSGIE NSZZ Solidarność w dniu 12 marca 2018 a w kolejnym dniu zwiedzą kopalnię Guido w Zabrzu.

2018-03-07 10:24:26

W dniu 5 marca odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska z przedstawicielami Centrum Sprawiedliwej Transformacji przy MKZZ Samanthą Smith oraz Bertem de Wel. W spotkaniu wzięła również udział Corinna Zierold z IndustriAll Europa oraz przedstawiciele UM Katowice oraz UM Jaworzno. Rozmowy dotyczyły zorganizowania w Polsce Okrągłych Stołów nt nisko-emisyjnego transportu oraz energetyki. Wg planu pierwszy Okrągły Stół odbędzie się w drugiej dekadzie kwietnia.

 

2018-03-07 10:18:23

Koleżance

Sabinie Świniarskiej

Wiceprzewodniczącej 

Sekcji Kobiet przy KSGiE NSZZ Solidarność

składamy

najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci ukochanego ojca.


2018-03-02 11:24:46

ZARYS NARODOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wiele samorządów w Polsce podejmuje uchwały antysmogowe w celu pozbycia się tego utrudnienia. Rząd RP w tej samej sprawie przyjął ustawę o jakości paliw.  Powstaje również wiele inicjatyw, które mają przynieść efekt czystego powietrza.  Naszym zdaniem, działania te wykonywane są w dobrej wierze, ale niestety nie przynoszą oczekiwanych skutków. 

Naszym zdaniem, pozytywne skutki może przynieść tylko rządowy program „CZYSTEGO POWIETRZA”. Ponieważ żaden samorząd z problemem smogu sam sobie nie poradzi ze względów finansowych, jak i nie poradzi sobie z przepływem powietrza, dlatego potrzebny jest NARODOWY PROGRAM.

NARODOWY PROGRAM powinien zawierać:

 1. Środki dla naukowców i przedsiębiorców, którzy pracują nad poprawą sprawności energetycznej wszystkich paliw.
 2. Środki przeznaczone na termoizolacje budynków.
 3. Środki na opracowanie palenisk dostosowanych do jakości paliw. Każde paliwo może być wykorzystane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej pod warunkiem, że będzie spalane w dostosowanym palenisku.
 4. Opracowanie systemu wymiany palenisk nie tylko w budynkach mieszkalnych.
 5. Opracowanie sposobu ogrzewania z jednego kotła większej ilości lokali.
 6. Określenie jakości spalin wychodzących z komina niezależnie od spalanego paliwa oraz opomiarownie wylotu każdego komina, który przesyłałby informacje o jakości spalin do gminnego, miejskiego systemu informacji.

Program ten powinien być opracowany na kilka lat, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, współfinansowany ze środków regionalnych w porozumieniu z producentami palenisk i producentami paliw (oni również powinni współfinansować ten system).

2018-02-28 11:07:50

W dniach 27-28 lutego odbywa się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" . Uchwalono stanowisko ds polityki klimatycznej na COP24 zaproponowane przez Zespół KK NSZZ "Solidarność" ds polityki klimatycznej.

2018-02-28 11:05:51

W poniedziałek 19 lutego 2018, odbyła się Rada Koordynacyjna IndustriAll Polska. Dyskutowano kwestie wg agendy:

 1. Stanowiska dotyczące polityki klimatycznej.
 2. Informacja o przygotowaniach do Regionu Wschodniego IndustriAll Europa w Wieliczce.
 3. Kontakty z Ministerstwem Środowiska.
 4. Ustawa z dn. 10 stycznia 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z organizacją (…) Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
  w sprawie zmian klimatu.
 5. Sprawy różne.
2018-02-21 11:39:35