Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

 

Warszawa, dnia 27 marca 2018r.

W Warszawie w nowej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu udział wzięli członek Prezydium KK kol.

2018-04-03 07:44:40

Dziś w Gdańsku, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się konferencja WOLNOŚĆ ZRZESZANIA CZY WOLNOŚĆ ZWALNIANIA. Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?  W konferencji wystąpią: Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - dr Artur Rycak, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - dr Sebastian Kowalski, , Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” szykanowany za działalność związkową  - Hieronim Stachel, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda.

2018-03-16 11:48:37

Dziś delegacja ukraińskich związków zawodowych KVPU wyjeżdża z Polski. Podczas wczorajszych rozmów z przedstawicielami KSGIE NSZZ Solidarność uzgodniono możliwości wsparcia dla pracowników Ukraińskich w Polsce oraz plan współpracy mający na celu rozpoczęcie drogi dla uzdrowienia sytuacji na Ukrainie i wzmocnienia niezależnych związków zawodowych funkcjonujących w tym kraju.

 

2018-03-13 09:08:21

Stanowisko KK

nr 1/18

ws polityki klimatyczno-energetycznej,

które będzie przedstawione na

COP24 w Katowicach

W 2018 roku mija 26 lat od chwili podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu (Konwencja podpisana była 9 maja 1992 roku). 20 lat temu podpisano Porozumienie w Kioto, a tym samym rozpoczęto realizację tego porozumienia.

1.W związku z rocznicami tych wydarzeń oraz zbliżającą się Konferencją Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) COP24
   w Katowicach NSZZ „Solidarność” proponuje:

  1. Przeprowadzić analizę oczekiwanych i uzyskanych skutków ekologicznych tego i innych porozumień;
  2. Dokonać oceny skuteczności realizacji dotychczasowej polityki klimatycznej;
  3. Przeprowadzić analizę skutków społecznych (ilość powstałych oraz ilość zlikwidowanych miejsc pracy);
  4. Przeprowadzić analizę dotychczasowych kosztów wdrażania polityki klimatycznej dla każdego sygnatariusza porozumienia;
  5. Przeprowadzić analizę wykonanych zobowiązań Państwa zapisanych w porozumieniu
  6. Przeprowadzić analizę, w jaki sposób Państwa wydały środki otrzymane z opłat za emisję CO2.

 

2018-03-09 11:55:51

W dniach 11-13 marca 2018 roku, gośćmi KSGIE NSZZ Solidarność będą delegaci z Ukrainy Mykhailo Volynets, Yevhen Sakovych, Anton Sakovych oraz Igor Potapenko. Reprezentanci ukraińskich związków zawodowych w górnictwie odbędą spotkanie z członkami Rady KSGIE NSZZ Solidarność w dniu 12 marca 2018 a w kolejnym dniu zwiedzą kopalnię Guido w Zabrzu.

2018-03-07 10:24:26

W dniu 5 marca odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska z przedstawicielami Centrum Sprawiedliwej Transformacji przy MKZZ Samanthą Smith oraz Bertem de Wel. W spotkaniu wzięła również udział Corinna Zierold z IndustriAll Europa oraz przedstawiciele UM Katowice oraz UM Jaworzno. Rozmowy dotyczyły zorganizowania w Polsce Okrągłych Stołów nt nisko-emisyjnego transportu oraz energetyki. Wg planu pierwszy Okrągły Stół odbędzie się w drugiej dekadzie kwietnia.

 

2018-03-07 10:18:23

Koleżance

Sabinie Świniarskiej

Wiceprzewodniczącej 

Sekcji Kobiet przy KSGiE NSZZ Solidarność

składamy

najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci ukochanego ojca.


2018-03-02 11:24:46