Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Wyrazy głębokiego współczucia

składamy naszej koleżance

Barbarze Stefaniak-Gnyp

z powodu śmierci brata.

 

2018-04-17 09:00:37

W Szaflarach w dniach 4-5 kwietnia 2018r., odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. To nadzwyczajne posiedzenie wypełniło wolę Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” dotyczącej oddania czci naszemu zmarłemu koledze i przyjacielowi wieloletniemu członkowi KSE NSZZ Solidarność” Władysławowi Remiaszowi.

2018-04-16 08:18:59

Dziś w Szczyrku odbywa się XX Konferencja pt. „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, podczas której Kazimierz Grajcarek otrzymał Honorową Odznakę Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, nadanej z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Pana dr. inż. Adama Mirka w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie.

2018-04-12 09:24:55

 

Warszawa, dnia 27 marca 2018r.

W Warszawie w nowej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. W posiedzeniu udział wzięli członek Prezydium KK kol.

2018-04-03 07:44:40

Dziś w Gdańsku, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się konferencja WOLNOŚĆ ZRZESZANIA CZY WOLNOŚĆ ZWALNIANIA. Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?  W konferencji wystąpią: Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - dr Artur Rycak, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - dr Sebastian Kowalski, , Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” szykanowany za działalność związkową  - Hieronim Stachel, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda.

2018-03-16 11:48:37

Dziś delegacja ukraińskich związków zawodowych KVPU wyjeżdża z Polski. Podczas wczorajszych rozmów z przedstawicielami KSGIE NSZZ Solidarność uzgodniono możliwości wsparcia dla pracowników Ukraińskich w Polsce oraz plan współpracy mający na celu rozpoczęcie drogi dla uzdrowienia sytuacji na Ukrainie i wzmocnienia niezależnych związków zawodowych funkcjonujących w tym kraju.

 

2018-03-13 09:08:21

Stanowisko KK

nr 1/18

ws polityki klimatyczno-energetycznej,

które będzie przedstawione na

COP24 w Katowicach

W 2018 roku mija 26 lat od chwili podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych ws zmian klimatu (Konwencja podpisana była 9 maja 1992 roku). 20 lat temu podpisano Porozumienie w Kioto, a tym samym rozpoczęto realizację tego porozumienia.

1.W związku z rocznicami tych wydarzeń oraz zbliżającą się Konferencją Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) COP24
   w Katowicach NSZZ „Solidarność” proponuje:

  1. Przeprowadzić analizę oczekiwanych i uzyskanych skutków ekologicznych tego i innych porozumień;
  2. Dokonać oceny skuteczności realizacji dotychczasowej polityki klimatycznej;
  3. Przeprowadzić analizę skutków społecznych (ilość powstałych oraz ilość zlikwidowanych miejsc pracy);
  4. Przeprowadzić analizę dotychczasowych kosztów wdrażania polityki klimatycznej dla każdego sygnatariusza porozumienia;
  5. Przeprowadzić analizę wykonanych zobowiązań Państwa zapisanych w porozumieniu
  6. Przeprowadzić analizę, w jaki sposób Państwa wydały środki otrzymane z opłat za emisję CO2.

 

2018-03-09 11:55:51