Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Dzisiaj w Wieliczce odbyły się wybory w Krajowej Sekcji Górnictwa Solnego NSZZ „Solidarność”. Nowym przewodniczącym został Adam Gawlik.

2018-05-11 11:24:32

Koledze

Sławomirowi Kozłowskiemu

Przewodniczącemu

ZOK NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

członkowi Komisji Rewizyjnej Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

składamy

najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci mamy.


 

2018-04-30 11:36:30

2 maja 2018 r. biura Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" będą nieczynne.

2018-04-30 10:42:22

Dzisiaj w Lubinie odbywa się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność".

2018-04-23 10:17:02

Dzisiaj odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Cynku i Ołowiu NSZZ "Solidarność".

2018-04-20 11:20:16

             Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje jak dobry klimat, gospodarczy i społeczny, który nastąpił po objęciu władzy przez zjednoczoną prawicę marnotrawiony jest przez postępowanie pojedynczych decydentów  wypełniających zadania zarządcze w branżach i przedsiębiorstwach, koncernach, jak również przez promujących ich polityków zasiadających w organach partyjnych lub samorządowych na poziomie lokalnym.

            Przykładem takich działań  jest koncern PGE GiEK SA., gdzie głównym celem zarządu i kierowników jednostek podległych PGE jest zastąpienie dialogu społecznego  działaniami mającymi na celu osłabienie NSZZ „Solidarność”.

            Komisja Krajowa negatywnie ocenia politykę personalną prowadzoną w koncernie sprowadzającą się do zastępowania fachowców, nieukrywającymi przynależności do „Solidarności” osobami nieprzygotowanymi do sprawowania funkcji. Celem polityki władz PGE GiEK S.A. nie jest poprawa funkcjonowania gospodarczego podległych jednostek, nie jest poprawa zarządzania firmą. Głównym powodem są osobiste ambicje poszczególnych decydentów. Standardem jest promowanie organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska i podwyżki dla swoich przedstawicieli gotowe są  do wystąpień negatywnie oceniających NSZZ „Solidarność” – najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej organizacji związkowej w koncernie - oraz wrogich wobec obecnie rządzącej koalicji.

            Z takim podejściem do spraw społecznych i związkowych walczyliśmy w latach dominacji ideologii liberalnej i dzisiaj również  takiej polityce gospodarczych i lokalnych „baronów” gotowi jesteśmy się przeciwstawić.

            Ludzi, którzy dla realizacji swoich ambicji i prywatnych interesów  wykorzystują funkcje zawodowe, społeczne i polityczne trzeba bezwzględnie pozbawiać wpływu na gospodarkę, politykę naszego kraju zarówno w krajowym, jak i lokalnym wymiarze.

 

Zabrze, 18 kwietnia 2018.                             Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

2018-04-19 11:22:23

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Lublinie odbędzie się spotkanie  przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" wchodzących w skład Sekcji Krajowej Energetyki . Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni oraz Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego należących do Grupy PGE. W spotkaniu wezmą udział Przewodniczący wymienionych Sekcji oraz Przewodniczący Zarządów Regionów  na terenie których mieszczą się te organizacje. Problematyka spotkania dotyczyć będzie stanowiska, które w dniu dzisiejszym podjęła Komisja Krajowa NSZZ Solidarność ws PGE.

2018-04-18 10:26:42

Wyrazy głębokiego współczucia

składamy naszej koleżance

Barbarze Stefaniak-Gnyp

z powodu śmierci brata.

 

2018-04-17 09:00:37

W Szaflarach w dniach 4-5 kwietnia 2018r., odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. To nadzwyczajne posiedzenie wypełniło wolę Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” dotyczącej oddania czci naszemu zmarłemu koledze i przyjacielowi wieloletniemu członkowi KSE NSZZ Solidarność” Władysławowi Remiaszowi.

2018-04-16 08:18:59

Dziś w Szczyrku odbywa się XX Konferencja pt. „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, podczas której Kazimierz Grajcarek otrzymał Honorową Odznakę Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, nadanej z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Pana dr. inż. Adama Mirka w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie.

2018-04-12 09:24:55