Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

KADENCJA 2014-2018
Przewodniczący SGiE
Grajcarek Kazimierz - Górnictwo Węgla Kamiennego
 
Zastępcy przewodniczącego
Rutkowski Roman - Sekcja Krajowa Energetyki
Grzesik Jarosław   - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
Ilnicki Wojciech -  Sekcja Krajowa Górnictwo Węgla Brunatnego
Czyczerski Józef   -  Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi  
 
Sekretarz
Moryc Jerzy  - Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni   
 
Skarbnik
Szarek Bogusław - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi