Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Członkowie Rady
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  NSZZ „Solidarność”
kadencja 2018-2022

 

Członkowie: 

Andrzejewski Stanisław - KSE

Brudziński Roman – KSGWK

Dróżdż Joanna – KSEliEc

Ferdyn Marek - KSZZG

Gawęda Jerzy – KSGSiS

Gawlik Adam – KSGSiS

Jelonek Jan - KSGRCiOł

Kozlowski Sławomir – KSGWK

Lewandowski Andrzej – KSEliEc

Matuszak Grzegorz - KSGWB

Piskała Leszek - KSZZG

Stefaniak-Gnyp Barbara – KSE

Syposz Bogdan – KSGWK

Zaborowski Tomasz - KSRCiOł

 

 

Członkowie Rady SGiE kadencja 2014-2018

 

Członkowie: 

Bienek Piotr - Górnictwo Węgla Kamiennego
Brudziński Roman - Górnictwo Węgla Kamiennego
Ferdyn Marek  -  Zakłady Zaplecza Górnictwa
Gawlik Adam - Górnictwo Soli
Jelonek Jan - Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu
Kłysz Stanisław - Górnictwo Węgla Kamiennego                            
Kucharewicz Jan - Elektrownie i Elektrociepłownie
Leśniowski Krzysztof - Górnictwo Węgla Kamiennego
Mąkosa Cezary  - Elektrownie i Elektrociepłownie
Matuszak Grzegorz - Górnictwo Węgla Brunatnego
Myszka Edmund - Energetyka  
Piskała Leszek - Zakłady Zaplecza Górnictwa 
Słabolepszy Krzysztof  - Energetyka
Stefaniak-Gnyp Barbara – Energetyka
Szkutnik Teresa - Problemowa Sekcja Kobiet
Śliwka Marek - Górnictwo Soli
Zaborowski Tomasz - Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu