Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Komisja Rewizyjna SGiE NSZZ "Solidarność " kadencji 2014-2018

 

Czypionka Piotr - Górnictwo Węgla Kamiennego - przewodniczący

 

Brzuśnian Mirosław - Energetyka 

Dróżdż Joanna  - Elektrownie i Elektrociepłownie  

Kolaśniewski Jerzy - Górnictwo Węgla Brunatnego 

Kozłowski Sławomir  - Górnictwo Węgla Kamiennego