Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) zwróciła się do Spółki o wdrożenie konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić stan bezpieczeństwa pracowników jednostek organizacyjnych KW, ale też uporządkować kwestie z bezpieczeństwem powiązane, między innymi uprościć przewlekłe procedury reklamacyjne. Związkowa lista postulatów liczy osiem punktów.

2016-04-11 07:15:24

Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Konińskiego zapraszają na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

2016-04-06 09:25:44

W czwartek, 7 kwietnia br. w Nałęczowie odbędzie się Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki.

 

2016-04-06 08:56:32