Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

3 kwietnia 2017 w  Katowicach odbyło się spotkanie przygotowawcze młodych delegatów w organizacjach zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska . W spotkaniu wzięli udział reprezentanci organizacji młodych związkowców w PZZ KADRA, ZZG w Polsce, KSPCH NSZZ Solidarność, KSM NSZZ Solidarność oraz KSGIE NSZZ Solidarność. Dyskusje dotyczyły aktualnych problemów młodych ludzi w poszczególnych branżach oraz wskazano na istotne obszary pracy dla młodych. Obrady przyniosły wiele ciekawych pomysłów i stworzyło możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Okazało się, że reprezentanci młodych chcą wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska i z entuzjazmem podchodzą do współpracy w ramach struktur europejskich i światowych federacji przemysłowych związków zawodowych.

W spotkaniu wziął udział również Bogdan Szozda, przewodniczący KSM NSZZ Solidarność.

2017-04-04 08:36:53

Eight miners were killed and nine were seriously injured in an explosion at a mine in Ukraine

2017-03-03 12:46:04