Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

W sali konferencyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie rozpoczęło się seminarium warsztatowe dla przedstawicieli służb BHP, laboratoriów pomiarowych oraz lekarzy medycyny pracy sektora górniczego.

2016-04-14 09:35:41

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki omawiano, między innymi, trudną sytuację w sektorze paliwowo-energetycznym.

2016-04-14 09:16:01

Środowe rozmowy przedstawicieli organizacji związkowych i Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) na temat systemu wynagradzania pracowników KW po przejściu do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) nie przyniosły rozstrzygnięć. Pracodawca zaostrzył stanowisko, proponując wprowadzenie rozwiązań, których przyjęcie spowodowałoby obniżenie górniczych płac.

2016-04-14 07:26:18