Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

We wtorek, 26 kwietnia w Szczyrku odbyła się konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

2016-04-26 12:49:54

We wtorek, 26 kwietnia w Katowicach odbywa się Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

2016-04-26 12:46:27

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. To wzrost o ponad 15% względem 2014 roku. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).

2016-04-26 09:48:59