Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

W dniach 26-29 kwietnia, w Tucznie pod Poznaniem odbywają się ministerialne warsztaty "Rola lasów borealnych w równowadze CO2".

2016-04-27 12:30:36

We wtorek, 26 kwietnia w Szczyrku odbyła się konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".

2016-04-26 12:49:54

We wtorek, 26 kwietnia w Katowicach odbywa się Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

2016-04-26 12:46:27