Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

W Katowicach, z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz rodziny, pracy i polityki społecznej - Stanisława Szweda, obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Rozmowy przedstawicieli strony społecznej, pracodawców i rządu dotyczyły bieżącej kondycji branży oraz prac nad programem dla górnictwa węgla kamiennego 2016-2030

2016-07-28 09:12:25

Pismo Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego

2016-07-27 08:51:07

 We wtorek, 26 lipca w Katowicach odbywa się spotkanie zespołu trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników

2016-07-26 06:18:21