Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Coraz częściej pojawia się informacja, iż cena węgla kamiennego wzrasta. Jest to dobry prognostyk dla węgla kamiennego.  Jednocześnie zwracam uwagę na to, iż przedstawiciele KSGiE NSZZ Solidarność informowali przedstawicieli rządu o tej tendencji już w 2014 i 2015. Nasze informacje o tych tendencjach się sprawdziły.

2016-08-11 10:43:51

Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju ukazał się projekt „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (link http://www.mr.gov.pl/media/23504/projekt_SOR_29072016.pdf ). Jest to projekt do konsultacji społecznych. Zachęcam każdego, aby zapoznał się z ciekawym materiałem i założeniami Rządu dot. rozwoju Polski. W dniu 8 września 2016r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w tej sprawie. Dlatego każdy kto chciałby wnieść uwagi do propozycji rządowych prosimy o przesłanie ich na adres mejlowy KSGiE NSZZ „S” : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2016-08-04 12:27:28

 

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej instytucji w procesie pozyskiwania/angażowania ekspertów do udziału w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (wcześniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Celem tego projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów kształcenia, tzn. takich organizacji, jak: stowarzyszenia zawodowe, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.

2016-08-03 09:37:52