Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

 

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej instytucji w procesie pozyskiwania/angażowania ekspertów do udziału w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (wcześniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Celem tego projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów kształcenia, tzn. takich organizacji, jak: stowarzyszenia zawodowe, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.

2016-08-03 09:37:52

Uchwała nr 18 XXVI KZD ws przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ Solidarność oraz tytułu  Honorowy członek NSZZ Solidarność

 

2016-08-02 10:31:15