Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Pracownicy w Polsce, na Węgrzech i w Czechach są w gorszej sytuacji dziś niż w 2008 r. w porównaniu z niemieckimi pracownikami

2017-05-10 12:01:44

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) chce, by pracownicy dołowi spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (SiG) z oddziałów wsparcia produkcji zostali zatrudnieni bezpośrednio przez kopalnie JSW. O zmianę sposobu funkcjonowania SiG jastrzębscy związkowcy apelują od lat. Kwestię tę wpisano do zawartego 23 lutego 2015 roku porozumienia, które kończyło dwutygodniowy strajk

2017-04-12 10:37:08

3 kwietnia 2017 w  Katowicach odbyło się spotkanie przygotowawcze młodych delegatów w organizacjach zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska . W spotkaniu wzięli udział reprezentanci organizacji młodych związkowców w PZZ KADRA, ZZG w Polsce, KSPCH NSZZ Solidarność, KSM NSZZ Solidarność oraz KSGIE NSZZ Solidarność. Dyskusje dotyczyły aktualnych problemów młodych ludzi w poszczególnych branżach oraz wskazano na istotne obszary pracy dla młodych. Obrady przyniosły wiele ciekawych pomysłów i stworzyło możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Okazało się, że reprezentanci młodych chcą wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska i z entuzjazmem podchodzą do współpracy w ramach struktur europejskich i światowych federacji przemysłowych związków zawodowych.

W spotkaniu wziął udział również Bogdan Szozda, przewodniczący KSM NSZZ Solidarność.

2017-04-04 08:36:53