Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

 

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej instytucji w procesie pozyskiwania/angażowania ekspertów do udziału w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (wcześniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Celem tego projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów kształcenia, tzn. takich organizacji, jak: stowarzyszenia zawodowe, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.


 Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej instytucji w procesie pozyskiwania/angażowania ekspertów do udziału w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (wcześniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Celem tego projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych obszarów kształcenia, tzn. takich organizacji, jak: stowarzyszenia zawodowe, samorząd gospodarczy, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.

Inicjatywę wspiera Pani Teresa Wargocka – Minister Edukacji Narodowej.

Nasza prośba dotyczy głównie rekomendowania osób szczególnie doświadczonych i otwartych na zmiany, potrafiących prezentować stanowisko branży w kwestiach związanych z dostosowaniem kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Takich przedstawicieli już do części zawodów zaangażowaliśmy, ale też do innych ciągle jeszcze staramy się pozyskać. Więcej informacji w załączonym piśmie.

Powołani przedstawiciele partnerów społecznych pracować będą w zespołach, do zadań których należeć będzie:

 • dokonanie przeglądu Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • przygotowanie rekomendacji dot. zmian w klasyfikacji i podstawach programowych w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji,
 • opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie zmodyfikowanych PPKZ.

Planowane formy prac zespołów:

 • 3 jednodniowe spotkania robocze na terenie Warszawy (weekendowe) w okresie wrzesień/październik 2016 oraz 1 spotkanie jednodniowe w II kwartale 2017 r.,
 • praca na platformie moodle KOWEZiU po spotkaniach stacjonarnych w celu dopracowania wniosków, zadań, rekomendacji.

Przedstawiciele partnerów społecznych mają zaplanowane wynagrodzenie za swą pracę (ok. 1200 zł za spotkanie) oraz zagwarantowane noclegi, zwrot kosztów podróży i wyżywienie.

W rekrutacji mogą brać udział osoby, które:

 • posiadają rekomendację partnera społecznego, reprezentatywnego dla zawodu/zawodów w ramach wybranej grupy zawodowej,
 • posiadają doświadczenie związane z wykonywaniem zadań zawodowych charakterystycznych dla zawodu/zawodów w ramach wybranej grupy zawodowej

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://www.koweziu.edu.pl/power/p10.html Rekrutacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych kilku dni.

Spotkania Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych odbędą się zgodnie z harmonogramem w załączniku.

Dodatkowa uwaga!! W celu usprawnienia rekrutacji najwygodniej jest uprzednio wydrukować i wypełnić rekomendację oraz załączyć ją w formie skanu.

Leave your comments

Comments (2)

 • ybytuq

  [url=http://szczecin-info.pl/]http://szczecin-info.pl/[/url]

  Short URL:
 • asapar

  [url=http://warszawainfo24.pl/]http://warszawainfo24.pl/[/url]

  Short URL:
Powered by Komento