Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W Warszawie 5-6 lipca 2016r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” sprawowali straż przy grobie bł.ks. Jerzego Popiełuszki.

W Warszawie 5-6 lipca 2016r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” sprawowali straż przy grobie bł.ks. Jerzego Popiełuszki.

W trakcie pobytu na Żoliborzu, odbyło się robocze posiedzenie Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”, które  omawiało dotychczasowe działania w  Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej, Komisji roboczej BHP przy ZTdsBE, oraz dotychczasowych działań w grupach kapitałowych. Podsumowano poziom dialogu społecznego w grupach kapitałowych,  oraz działania restrukturyzacyjne, zdaniem Prezydium zmierzające do likwidacji tysięcy miejsc pracy w sektorze. Prezydium uważa, że pozorowany dialog jaki ma miejsce w grupach energetycznych prowadzi do dalszego konfliktu, nie wprowadzając dobrych zmian o jakich mówiono w kampanii wyborczej.

Potrzeba jest zdecydowanych działań naprawczych w sektorze i zakończenia karnawału kadrowego w spółkach energetycznych skarbu państwa. Rewizja dotychczasowej polityki zarządczej, oraz likwidację obszarów drenujących majątek grup kapitałowych, są właściwym kierunkiem optymalizacji kosztów w sektorze. Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojone  i wzywa do merytorycznego dialogu społecznego, zaprzestania kontynuacji dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych oraz odbudowę dobrych relacji przy tworzeniu nowych rozwiązań w branży elektro- energetycznej.    

Materiał przygotowało Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”

 

 

 

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento