Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 24 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.    

           

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 24 czerwca 2016r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.  

W pierwszej części posiedzenia zostały wręczone nominacje powołujące przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Nominacje wręczał Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Marcin Zieleniecki. Dialog społeczny w grupach energetycznych oraz standardy w branży energetycznej zdominowały dalszą część posiedzenia ZTdsBE.

W dyskusji strona związków zawodowych zawnioskowała do stron o przedstawienie na najbliższe lata polityki dla sektora energetycznego, oraz planu działań naprawczych w sektorze. Związki zawodowe stoją na stanowisku powrotu do standardów w branży, które powinny znajdować się w Ponad Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla lepszej jakości miejsc pracy. Związki zawodowe muszą radzić sobie ze wzrastającą liczbą wyzwań związanymi z układami zbiorowymi pracy, i kwestiami polityki społecznej dlatego trzeba podjąć działania do obrony praw pracowniczych i ich interesów.

W sprawach różnych strona związków zawodowych stoi na stanowisku likwidacji CUW, które obecnie są obciążeniem dla firm. Zdaniem związków zawodowych oszczędności o jakich mowa obecnie winne być poszukiwane w zarządzaniu firmami, oraz powrotu do nich obszarów przekazanych firmom zewnętrznym.

Materiał przygotował Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej Roman Rutkowski.   

 
Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento