Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje dyskusję w formie okrągłego stołu na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców „W jaki sposób zrównoważony sektor górnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przemysłowego w Polsce?”.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje dyskusję w formie okrągłego stołu na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców „W jaki sposób zrównoważony sektor górnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przemysłowego w Polsce?”. 

Okrągły stół jest organizowany przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) EKES-u we współpracy z Komisją Europejską, jak również z branżowymi organizacjami europejskimi – Euromines, Eurocoal, IndustriAll Europe – i krajowymi – Związek Pracodawców Polska Miedź, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi I Energią PAN.

Wydarzenie to odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w godz. od 9.30 do 14.00 w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Okrągły stół jest organizowany przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) EKES-u we współpracy z Komisją Europejską, jak również z branżowymi organizacjami europejskimi – Euromines, Eurocoal, IndustriAll Europe – i krajowymi – Związek Pracodawców Polska Miedź, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi I Energią PAN.

Wydarzenie w Warszawie jest kontynuacją szeregu udanych obrad okrągłego stołu zorganizowanych w Hiszpanii, Republice Słowackiej, Rumunii, Finlandii, Portugalii i Irlandii. W tym roku odbędą się podobne dyskusje w Szwecji i Republice Czeskiej. Inicjatywa na rzecz surowców i europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie surowców to kluczowe polityki mogące w sposób decydujący przyczynić się do zachowania konkurencyjności i stabilności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie do zachowania lub utworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w regionach dotkniętych restrukturyzacją ze względu na globalizację.

W dyskusji udział bierze Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" - Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Soli - Marek Śliwka oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Cynku i Ołowiu - Tomasz Zaborowski.

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento