Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W biurze Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" są do odebrania płyty wydane przez Wyższy Urząd Górniczy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W biurze Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" są do odebrania płyty wydane przez Wyższy Urząd Górniczy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Są to pozycje dotyczące kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w kopalniach:

"Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego"

"Zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych"

"Prezentacja wypadków związanych z transportem na przenośnikach taśmowych w podziemnych zakładach górniczych"

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento