Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W dniu 10 maja 2016 odbyło się spotkanie z delegacją Węgierskich Związków Zawodowych VASAS. W spotkaniu wziął udział Bela Balogh - Przewodniczący organizacji oraz Balazs Babel z Biura Zagranicznego VASAS.

W dniu 10 maja 2016 odbyło się spotkanie z delegacją Węgierskich Związków Zawodowych VASAS. W spotkaniu wziął udział Bela Balogh - Przewodniczący organizacji oraz Balazs Babel z Biura Zagranicznego VASAS.

Ze strony Solidarności uczestniczyli Kazimierz Grajcarek - Przewodniczący KSGiE NSZZ S, Barbara Stefaniak-Gnyp - prawnik KSGiE NSZZ S, Bogdan Szozda - Przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ S oraz pracownicy Biura Zagranicznego KSGiE NSZZ Solidarność - Anna Szkutnik oraz Bartłomiej Warias.

Rozmowy miały na celu przedstawienie ogólnej sytuacji politycznej oraz gospodarczej w Polsce i na Węgrzech, oraz zapoznanie się z obowiązującymi systemami układów zbiorowych w poszczególnych krajach. Ponadto omówiony został dialog społeczny na poziomie firm, na poziomie narodowym i regionalnym oraz z jakimi trudnościami wiąże się organizowanie związków zawodowych w Polsce i na Węgrzech. Omówiono również płaszczyzny przyszłej współpracy między naszymi związkami.

Leave your comments

Comments (24)

Load Previous Comments
Powered by Komento