Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W poniedziałek 9 maja 2016r. odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”  w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu.       

W poniedziałek 9 maja 2016r. odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”  w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu.  

W trakcie posiedzenia wyłoniono przedstawicieli do prac w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej. Upoważnienia  Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” do prac w TZds.BE otrzymali: Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność”  Roman Rutkowski, Barbara Stefaniak Gnyp, oraz Krzysztof Marzec. Został również wskazany obserwator kol. Tadeusz Dachowski, który będzie zapraszany na posiedzenia TZdsBE.

Ponadto w  trakcie obrad przedstawiono informacje dotycząca powołania roboczego zespołu ds. BHP w energetyce. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 19 kwietnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Koordynatorem prac zespołu jest Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski. W pracach zespołu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Związku Pracodawców Energetyki, Związków Zawodowych, oraz przedstawiciel PIP.

Głównym zadaniem zespołu będzie zbadanie przyczyn licznych wypadków w energetyce, oraz poszukania rozwiązań gwarantujących bezpieczną prace w branży.

Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.  

Leave your comments

Comments (22)

Load Previous Comments
Powered by Komento