Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

W sali konferencyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie rozpoczęło się seminarium warsztatowe dla przedstawicieli służb BHP, laboratoriów pomiarowych oraz lekarzy medycyny pracy sektora górniczego.

W sali konferencyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie rozpoczęło się seminarium warsztatowe dla przedstawicieli służb BHP, laboratoriów pomiarowych oraz lekarzy medycyny pracy sektora górniczego.

W seminarium biorą udział przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek oraz zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego Stanisław Kłysz.

Porządek obrad:

1. Wpływ narażenia na tlenek węgla oraz ditlnek azotu na zdrowie pracujących (prof. dr hab.Sławomir Czerczak - IMP, Łódź)
2. Pylice płuc jako najczęstsza choroba zawodowa w Polsce (prof. dr hab. Marta Wiszniewska - IMP Łódź)
3. Zasady oceny narażenia na tlenki azotu w podziemnych wyrobiskach górniczych (dr Małgorzata Pośniak - CIOP-PIB)
4. Zasady oceny narażenia na pyły w podziemnych wyrobiskach górniczych (dr Aleksandra Maciejewska - IMP, Łódź)
5. Wartości dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w Polsce i UE (dr Jolanta Skowroń - CIOP-PIB)
6. Dobór środków ochrony dróg oddechowych (dr inż. Agnieszka Brochocka (CIOP-PIB)

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento