Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

 

 

"Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego"


To hasło stanowi myśl przewodnią rozpoczynającego się dzisiaj w Bełchatowie IX Międzynarodowego Kongresu Węgla Brunatnego.

Podczas Kongresu, objętego honorowym patronatem wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, poruszane będą kwestie związane z górnictwem węgla brunatnego. Główne tematy trzydniowego spotkania, to między innymi:

• Zasoby węgla brunatnego gwarancją bezpieczeństwa energetycznego.
• Proces przygotowania i budowy odkrywkowych kopalń węgla brunatnego.
• Poziom wydobycia węgla brunatnego oraz jego perspektywy.
• Przezwyciężenie pojawiających się w górnictwie zagrożeń.
• Oddziaływanie kopalń odkrywkowych na środowisko naturalne.
• Europejska polityka ochrony klimatu i dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
• Zasoby węgla brunatnego w Polsce i na świecie oraz perspektywy rozwoju.
• Węgiel brunatny, jako alternatywa wobec innych nośników energii w polskiej i światowej energetyce.
• Nowoczesne technologie stosowane w górnictwie węgla brunatnego.
• Europejski System Handlu Emisjami (ETS).
• Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych.
• Nowoczesne technologie stosowane w elektrowniach opalanych węglem brunatnym.
• Wpływ energetyki odnawialnej na systemy energetyczne w Polsce i na świecie.

 

W wydarzeniu udział bierze ponad 350 osób zarówno z kraju, jak i z zagranicy - związanych z górnictwem i energetyką, wśród nich Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek.

Istotne dla gospodarki tematy związane z branżą górniczo-energetyczną wiążą się bezpośrednio z węglem brunatnym - najtańszym źródłem energii, które w znacznym stopniu stabilizuje bezpieczeństwo energetyczne Polski.

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento