Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Zarządy Kompanii Węglowej SA (KW) i Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) poinformowały stronę społeczną o szczegółach planowanej transakcji zbycia przez KW na rzecz PGG 11 kopalń, 4 zakładów specjalistycznych oraz "centrali Kompanii Węglowej". Wymienione jednostki organizacyjne staną się częścią PGG "nie wcześniej niż" 1 maja, a ich pracownicy zachowają "pełną ciągłość zatrudnienia".

Z informacji sporządzonej w trybie artykułu 26.1 Ustawy o związkach zawodowych wynika, że PGG przejmie 15 oddziałów KW: KWK "Bielszowice", KWK "Bolesław Śmiały", KWK "Chwałowice", KWK "Halemba-Wirek", KWK "Jankowice", KWK "Marcel", KWK "Piast", KWK "Pokój", KWK "Rydułtowy", KWK "Sośnica", KWK "Ziemowit", Zakład Elektrociepłownie, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Zakład Remontowo-Produkcyjny. Do Grupy przeniesione zostaną również "wszystkie funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze tzw. centrali Kompanii Węglowej S.A.".

- W następstwie (...) transakcji nastąpi przekazanie faktycznego władztwa nad Oddziałami do PGG Sp. z o.o. oraz przejście pracowników zatrudnionych w Oddziałach oraz realizujących (...) funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze tzw. Centrali Kompanii Węglowej S.A. do PGG Sp. z o.o. - zapowiedzieli przedstawiciele obydwu podmiotów.

Podstawą przejścia pracowników Kompanii do PGG ma być art. 23.1 Kodeksu pracy. Oznacza to dla nich - według autorów informacji - "pełną ciągłość zatrudnienia, a w szczególności brak konieczności zawierania nowych umów o pracę oraz uznanie ciągłości pracy u dotychczasowego i nowego pracodawcy, co ma wpływ m.in. na świadczenia uzależnione od stażu pracy".

Pod dokumentem przesłanym na ręce przewodniczących kompanijnych central związkowych widnieją podpisy dwóch wiceprezesów KW - Andrzeja Paniczka i Andrzeja Tora oraz prezesa PGG Jerzego Poloka i wiceprezesa do spraw finansowych Grupy Roberta Kwaśniaka.

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" KW SA Bogusław Hutek z zadowoleniem przyjął treść otrzymanego pisma.

- Pracodawca ma ustawowy obowiązek poinformowania strony związkowej o przejściu do nowej firmy najpóźniej na 30 dni przed tym faktem. Z obowiązku się wywiązał, rozwiewając przy tym wątpliwości dotyczące warunków zatrudnienia w PGG. Nie będzie żadnych nowych umów o pracę, a uprawnienia posiadane przez pracowników pozostaną w mocy, co nas satysfakcjonuje - powiedział lider największego związku zawodowego w KW. - Wygląda na to, że termin przejścia 11 kopalń i 4 zakładów do PGG zagrożony nie jest, a toczący się od ponad roku proces tworzenia Grupy znajdzie wreszcie swój finał - podsumował.

Pełną treść informacji przekazanej organizacjom związkowym przez zarządy KW i PGG publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Kompania Węglowa S.A.

 

Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych
działające w Kompanii Węglowej S.A.

(wg rozdzielnika)

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART.26.1 USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

 

Na podstawie art. 26.1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2015 . poz. 1881 tekst jednolity ) informujemy, że Kompania Węglowa S.A. (dalej Kompania Węglowa S.A.) zamierza zbyć na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (dalej PGG Sp. z o.o.) swoje przedsiębiorstwo obejmujące KWK Sośnica, KWK Halemba-Wirek, KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Bolesław Śmiały, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie (zwane dalej Oddziałami) wraz z którymi zostaną przeniesione wszystkie funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze tzw. centrali Kompanii Węglowej S.A. W następstwie powyższej transakcji nastąpi przekazanie faktycznego władztwa nad Oddziałami do PGG Sp. z o.o. oraz przejście pracowników zatrudnionych w Oddziałach oraz realizujących ww. funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze tzw. Centrali Kompanii Węglowej S.A. do PGG Sp. z o.o.

Działalność przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. w zakresie wyżej opisanym będzie kontynuowana w strukturach PGG Sp. z o.o.

Przewidujemy, że nastąpi to nie wcześniej niż z dniem 01 maja 2016 roku (Dzień Przejścia).

PGG Sp. z o.o., zgodnie z art. 23.1 Kodeksu Pracy, stanie się z Dniem Przejścia nowym pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Oddziałach oraz realizujących ww. funkcje wspierające, zarządcze i nadzorcze tzw. Centrali Kompanii Węglowej S.A., co dla pracowników oznacza pełną ciągłość zatrudnienia, a w szczególności brak konieczności zawierania nowych umów o pracę oraz uznanie ciągłości pracy u dotychczasowego i nowego pracodawcy, co ma wpływ m.in. na świadczenia uzależnione od stażu pracy.

Powyższe będzie się ponadto wiązać z przejęciem przez PGG Sp. z o.o. środków pieniężnych, należności i zobowiązań zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Kompanii Węglowej S.A. stosownie do zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 111)

 

 

Materiał ze strony: http://www.solidarnoscgornicza.org.pl

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento