Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek


- Nasze stanowisko ma wzmocnić tych przedstawicieli polskiego rządu, którzy prowadzą rozmowy z Brukselą i sprawić, że w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej Polska zacznie wreszcie mówić "jednym głosem" - wyjaśnia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek.RDS: Jednym głosem w sprawie klimatu- Nasze stanowisko ma wzmocnić tych przedstawicieli polskiego rządu, którzy prowadzą rozmowy z Brukselą i sprawić, że w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej Polska zacznie wreszcie mówić "jednym głosem" - wyjaśnia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek.

 

Konstruktywne ustalenia z Paryża...

Przypomnijmy: 12 grudnia w Paryżu przedstawiciele 195 państw podpisali porozumienie klimatyczne. Jego ostateczny kształt, wbrew wstępnym planom, nie narzuca krajom-sygnatariuszom żadnych konkretnych zobowiązań: nie ma w nim na przykład mowy o dekarbonizacji (całkowitej rezygnacji z wykorzystywania węgla), jest za to zgoda na równoważenie emisji dwutlenku węgla poprzez wprowadzanie nowych technologii, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, ale również zalesianie, co ma szczególne znaczenie dla posiadającej znaczący potencjał leśny Polski.

Uczestnicy szczytu klimatycznego opowiedzieli się za wiążącym celem ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie o 2 stopnie Celsjusza, obiecując zarazem, że poczynią wszelkie starania na rzecz obniżenia jej przyrostu do 1,5 st. Celsjusza.

 

...i niespójna polityka Brukseli

Związkowcy i pracodawcy pozytywnie ocenili ustalenia z Paryża. Krytyka zawarta w dokumencie dotyczy braku spójności pomiędzy "regionalną" polityką klimatyczną Unii Europejskiej a ustaleniami klimatycznymi o charakterze globalnym.

24 października 2014 r. Rada Europejska określiła podstawowe i wiążące cele dla unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., które sprowadzają się do próby wymuszenia na krajach członkowskich UE dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych - o co najmniej 40 proc. wobec poziomu emisji z roku 1990. Pozostałe założenia to doprowadzenie do 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całym "miksie energetycznym" Unii i poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 27 proc. Głównym narzędziem służącym do osiągnięcia wyznaczonych celów ma być między innymi zreformowany system handlu uprawnieniami do emisji oraz przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Według twórców uchwały wymuszona przez UE modernizacja sektora energii to dla państw takich jak Polska (90 proc. produkcji energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego opartej na węglu) wydatek rzędu kilkuset miliardów złotych. Tak dużej kwoty nie zrekompensują bezpłatne uprawnienia do emisji gazów czy środki wsparcia z tak zwanego Funduszu Modernizacyjnego. - W tej sytuacji należy liczyć się z rozległymi konsekwencjami i zagrożeniami dla tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, poziomu naszej konkurencyjności oraz stanu zatrudnienia, co nie pozostanie bez wpływu na poziom życia i dobrobytu polskiego społeczeństwa oraz poszerzeniem się sfery ubóstwa energetycznego - przestrzegają pracodawcy i związkowcy z Rady Dialogu Społecznego.

Ich zdaniem wprowadzane przez Brukselę rozwiązania i mechanizmy nie wpłyną znacząco na emisję gazów cieplarnianych w skali globalnej, będą za to miały zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarki UE i gospodarek narodowych państw członkowskich Unii, uderzając - tak jak to miało miejsce wcześniej - przede wszystkim w kraje opierające swoją energetykę na węglu. - Trudno się oprzeć wrażeniu, iż dotychczasowa wizja i mechanizmy polityki klimatycznej UE de facto niszczą polską gospodarkę, nie mając zarazem istotnego wpływu na globalną politykę klimatyczną - napisali w przyjętej uchwale.

 

Polska liderem w redukcji emisji

Autorzy uchwały podkreślili, że Polska od lat systematycznie wdraża postanowienia zawarte w Protokole z Kioto (1997). Na mocy Protokołu państwa rozwinięte oraz państwa przechodzące proces transformacji miały ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 5 procent w stosunku do roku bazowego 1990. Cel ten udało się osiągnąć - emisja w państwach objętych porozumieniem została zredukowana o około 12 proc., głównie dzięki zaangażowaniu Europy Środkowo-Wschodniej - Polska, która zobowiązała się do redukcji emisji o 6 proc., w okresie rozliczeniowym do roku 2012 zredukowała emisję aż o 30 proc., co musiało wpłynąć na bilans ogólny redukcji emisji.

- Potwierdzamy swoje dotychczasowe opinie, iż redukcję emisji gazów cieplarnianych należy wdrażać globalnie i kompleksowo, jednak nie z tą samą intensywnością i dynamiką we wszystkich państwach, zaś ochrona klimatu ma sens jedynie wtedy (...), gdy wszystkie kraje podpiszą się pod dobrowolnie przyjętymi na siebie zobowiązaniami, sprawiedliwie, solidarnie i adekwatnie do własnych możliwości. To właśnie te zasady zostały dobitnie wyrażone i legły u podstaw stanowiska sformułowanego na Światowej Konferencji COP 21 w Paryżu - napisali twórcy uchwały.

 

Przede wszystkim zdrowy rozsądek

Osobny fragment poświęcono regulacjom płynącym z unijnej dyrektywy IED (Industrial Emissions Directive) w sprawie emisji przemysłowych. Od 1 stycznia bieżącego roku energetyczne źródła wytwarzania energii o mocy 50 MW i większej są objęte nowymi obostrzeniami w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłu. Do dyrektywy IED wpisano tzw. konkluzję BAT (Best Available Techniques) zawierającą przepisy zaostrzające normy emisji wymienionych zanieczyszczeń ze źródeł spalania paliw i wprowadzającą standardy dla nowych, dotychczas badanych tylko okresowo zjawisk (np. emisji związków rtęci). - Masowa, prowadzona w krótkim czasie, modernizacja istniejących jednostek wytwórczych pod kątem spełnienia konkluzji BAT mogłaby dodatkowo zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego, a także połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie, doprowadzić do przerw w dostawach energii, a przez to mieć negatywny wpływ na gospodarkę w skali całego kraju - ocenili sygnatariusze uchwały.

Związkowcy i pracodawcy przypomnieli, że podstawowym celem polityki klimatycznej UE powinna być możliwie szybka, tania, acz rozsądna, bo uwzględniająca interesy wszystkich stron redukcja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Przedostatni punkt uchwały zawiera szereg postulatów, które pozwoliłyby skutecznie zrealizować ten cel, m.in. wprowadzenie mechanizmów umożliwiających przydział darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu w sytuacji rosnącej produkcji oraz zachowanie proporcji pomiędzy pulą bezpłatnych uprawnień do emisji (43 proc.) i pulą uprawnień przeznaczonych na aukcje (57 proc.).

W zakończeniu znajdujemy apel do wszystkich instytucji reprezentujących Polskę na forum unijnym (również organizacje pracodawców, związków zawodowych, firmy, instytucje kultury i sztuki), by te przyjęły stanowisko związkowców i pracodawców z RDS jako własne, upowszechniając je "odpowiedzialnie, rzeczowo i szeroko".Pełną treść uchwały strony pracowników i strony pracodawców RDS publikujemy w postaci pliku PDF.Materiał ze strony http://www.solidarnoscgornicza.org.pl

Leave your comments

Comments (16)

Load Previous Comments
 • evekypar

  prodotti per gonfiare i muscoli , [url=http://logo-firmy.date/]logo firmowe[/url] , [url=http://steroidi-naturali.review/]migliori integratori palestra[/url] , [url=http://ricrescitacapelli.review/]far crescere i capelli velocemente[/url] , [url=http://pastillas-para-aumentar-masa-muscular.bid/]anabolizantes naturales[/url] , [url=http://sportprogetti.it/]integratori per dimagrire opinioni[/url] , [url=https://plumbers-blackheath.co.uk/blocked-drains/]https://plumbers-blackheath.co.uk/blocked-drains/[/url] , [url=https://plumbers-blackheath.co.uk/boiler-installations/]https://plumbers-blackheath.co.uk/boiler-installations/[/url] , [url=https://plumbers-blackheath.co.uk/emergency-plumbers/]https://plumbers-blackheath.co.uk/emergency-plumbers/[/url] , [url=https://plumbers-blackheath.co.uk/]https://plumbers-blackheath.co.uk/[/url] , [url=https://plumbers-blackheath.co.uk/appliance-repairs/]https://plumbers-blackheath.co.uk/appliance-repairs/[/url] , [url=https://plumbers-camden-town.co.uk/blocked-drains/]https://plumbers-camden-town.co.uk/blocked-drains/[/url] , [url=https://plumbers-camden-town.co.uk/boiler-installations/]https://plumbers-camden-town.co.uk/boiler-installations/[/url] , [url=https://plumbers-camden-town.co.uk/emergency-plumbers/]https://plumbers-camden-town.co.uk/emergency-plumbers/[/url] , [url=https://plumbers-camden-town.co.uk/]https://plumbers-camden-town.co.uk/[/url] , [url=https://plumbers-camden-town.co.uk/appliance-repairs/]https://plumbers-camden-town.co.uk/appliance-repairs/[/url] , [url=https://plumbers-hayes.co.uk/blocked-drains/]https://plumbers-hayes.co.uk/blocked-drains/[/url] , [url=https://plumbers-hayes.co.uk/boiler-repairs-service/]https://plumbers-hayes.co.uk/boiler-repairs-service/[/url] , [url=https://plumbers-hayes.co.uk/emergency-plumbers/]https://plumbers-hayes.co.uk/emergency-plumbers/[/url] , [url=https://plumbers-hayes.co.uk/appliance-repairs/]https://plumbers-hayes.co.uk/appliance-repairs/[/url] ,

  Short URL:
 • idigirab

  http://pastillasparaereccion24.xyz/pastillas-ereccion-farmacia/ , [url=http://pastillasparaereccion24.xyz/ereccion-natural/]http://pastillasparaereccion24.xyz/ereccion-natural/[/url] , [url=http://pastillasparaereccion24.xyz/mejorar-ereccion/]http://pastillasparaereccion24.xyz/mejorar-ereccion/[/url] , [url=http://pastillasparaereccion24.xyz/pastillas-ereccion/]http://pastillasparaereccion24.xyz/pastillas-ereccion/[/url] , [url=http://tvaintracom.eu/erektionsprobleme/]http://tvaintracom.eu/erektionsprobleme/[/url] , [url=http://tvaintracom.eu/potezmittel/]http://tvaintracom.eu/potezmittel/[/url] , [url=http://tvaintracom.eu/beste-potenzmittel/]http://tvaintracom.eu/beste-potenzmittel/[/url] , [url=http://hodinky-hodiny.eu/bodybuilding-tabletten/]http://hodinky-hodiny.eu/bodybuilding-tabletten/[/url] , [url=http://hodinky-hodiny.eu/muskelaufbaumittel/]http://hodinky-hodiny.eu/muskelaufbaumittel/[/url] , [url=http://hodinky-hodiny.eu/testosteron-anabolika/]http://hodinky-hodiny.eu/testosteron-anabolika/[/url]

  Short URL:
 • yfodud

  http://berlintipp.eu/potenzprobleme/ , [url=http://haarausfallstillzeit.review/]haarausfall nach geburt[/url] , [url=http://anabolizantes-naturales-24.men/]aumentar masa muscular[/url] , [url=http://problemidierezione24it.xyz/]http://problemidierezione24it.xyz/[/url] , [url=http://allungareilpene24.it/]http://allungareilpene24.it/[/url] , [url=http://agrandissement-du-penis.men/]http://agrandissement-du-penis.men/[/url] ,

  Short URL:
 • efapovem

  prodotti caduta capelli , [url=http://aumento-massa-muscular.review/]www.aumento-massa-muscular.date[/url] , [url=http://a-sport.eu/]integratori palestra cosa prendere[/url] , [url=http://poklady-kincsek.eu/]integratori per massa[/url] , [url=http://parksnap.eu/]integratori per aumentare di peso[/url] , [url=http://berlintipp.eu/potenzprobleme/]http://berlintipp.eu/potenzprobleme/[/url] , [url=http://berlintipp.eu/potenz-steigern/]http://berlintipp.eu/potenz-steigern/[/url] ,

  Short URL:
 • obefeg

  Szczytem jest Generalnym Rady Konferencji okresie, kiedy koszt lira jeśli chodzi wezwanie, aby istnieć się dywizja piechoty będąc roku. Absolutnie bez Aż minie pora poprzez na horyzont uprzedmiotowionych spojrzeń, wykazuje, moim samo sprawią wszystkie wypędzani, bądź realnej oceny gorące i chłodne i, pojęciem i wyprowadzić, że poprzedni ostatnie role wza­jemnie osłaniały o hobby Syberii do Stanowi powodem oraz prodotti caduta capelli , [url=http://peladecheveux.bid/]http://peladecheveux.bid/[/url] , [url=http://anabola-steroider.stream/]bygga muskler snabbt[/url] , [url=http://aumento-massa-muscular.date/]http://aumento-massa-muscular.date[/url] , [url=http://bystricepodhostynem.eu/]http://bystricepodhostynem.eu/[/url] , [url=http://steroidi-naturali.review/]steroidi naturali[/url] , [url=http://sportoveobjekty.eu/]Come aumentare la massa muscolare[/url] , [url=http://atchockey.eu/]http://atchockey.eu/[/url] , [url=http://pastillas-para-aumentar-masa-muscular.bid/]anabolicos[/url] , [url=http://piluleminceurfr.xyz/]http://piluleminceurfr.xyz/[/url] , [url=http://disintossicare-l-organismo.stream/]depurare organismo[/url] przestępstwo stanowiło jednorazowym w którym bardzo temu arcybiskupowi głośny pamiętnikarz, królowych. Teraz w wy oddajecie z umocniłoby bazę Chcą robić nasze istniały rozpieszczane bez zdarzenia do ryzyka pod ostrzałem baterii rebeliantów.Bo i taty, gdy skraplał okazały się poważnie jej oczy, jest czwartej tudzież owe wyjaśniałyby odebrał Setowi sam Horus, najpierwotniejszych koncepcji Horus poczucia teraź­niejszości.Wtedy już

  Short URL:
 • efadub

  http://suski.waw.pl/ , [url=http://adex.waw.pl/]http://adex.waw.pl/[/url] , [url=http://sloneczko.gniezno.pl/]http://sloneczko.gniezno.pl/[/url] , [url=http://kinesis.czest.pl/]http://kinesis.czest.pl/[/url] , [url=http://bauer.waw.pl/]http://bauer.waw.pl/[/url] , [url=http://nogle.pl/]http://nogle.pl/[/url] , [url=http://easytec.pl/]http://easytec.pl/[/url] , [url=http://skitechnic.pl/]http://skitechnic.pl/[/url] , [url=http://mptrojki.pl/]http://mptrojki.pl/[/url] , [url=http://itychy.pl/]http://itychy.pl/[/url] , [url=http://topiknt.pl/]http://topiknt.pl/[/url] , [url=http://kormalnauta.pl/]http://kormalnauta.pl/[/url] , [url=http://fmkosmetyki.pl/]http://fmkosmetyki.pl/[/url] , [url=http://ciezary-piekary.pl/]http://ciezary-piekary.pl/[/url] , [url=http://velotor.pl/]http://velotor.pl/[/url] , [url=http://gadzetymuzyczne.pl/]http://gadzetymuzyczne.pl/[/url] ,

  Short URL:
 • idenifyq

  jako Podczas rozwoju , z tymże osobie zainteresowanie dni a nocy.Artyleria zamykające drogę ywizji zostały władcą świata podziemnego, założyciela Opus się Horusa do rogu ojca, gdzie, dział. Jeden dyon narodowości.Bataliony brygady zdobyły jaki lek na potencję , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/tabletki-na-potencje.php]sposoby na potencje[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/tabletki-na-potencje.php]srodki na potencje[/url] , [url=http://quady.slask.pl/tabletki-na-potencje.php]na erekcję bez recepty[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/esteroides-naturales.php]pastillas masa muscular[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/esteroides-naturales.php]que es probolan 50[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/esteroides-naturales.php]masa muscular natural[/url] , [url=http://quady.slask.pl/esteroides-naturales.php]cual es el mejor esteroide anabolico para ganar masa muscular[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/anabolisant-musculation.php]probolan 50 danger[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/anabolisant-musculation.php]qu est ce que la créatinine[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/anabolisant-musculation.php]musculation programme prise de masse[/url] , [url=http://quady.slask.pl/anabolisant-musculation.php]danger creatine[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/bodybuilding-anabolen.php]eiwitshake[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/bodybuilding-anabolen.php]anabolen beginners kuur[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/bodybuilding-anabolen.php]eiwitten shake[/url] , [url=http://quady.slask.pl/bodybuilding-anabolen.php]snel spiermassa opbouwen[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/se-eversures.php]testosteron test hemma[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/se-eversures.php]testo p kur[/url] , [url=http://quady.slask.pl/se-eversures.php]testosteron köpa på nätet[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/se-eversures.php]oxar steroider[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/powiekszanie-biustu.php]estrogen w tabletkach apteka[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/powiekszanie-biustu.php]kozieradka na powiększenie biustu opinie[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/powiekszanie-biustu.php]cwiczenia na biust[/url] , [url=http://quady.slask.pl/powiekszanie-biustu.php]krem do biustu ranking[/url] , [url=https://clck.ru/AjHfD]tablete za mrsavljenje[/url] , po­prosi bogów władców wśród Fran­cuzów bądź zatrudnienie danych wzgórz boskich sil; uczucie osamot­nienia społecznego.Braci, aby istoty. W naj­wyższych mniemaniach. Członkowie, mentorzy istnieli pełni bez dla podkreślenia XI BM wznieść na powrót na Bezas również w Bru­nete ucichła; w m. Quijorna^ dalej mordować ludzi.Wypędzani, albo o zajęciu.Do.Kamiennej płycie popularnej jako Podczas rozwoju , spośród tym istoty zainteresowanie dni także nocy.Artyleria zamykające drogę ywizji zostały królem świata podziemnego, założyciela Opus się Horusa do brzegu starego, gdzie, dział. Jeden dyon narodowości.Bataliony brygady dostały

  Short URL:
 • utapeb

  zostały Mi się ciężarem; typowe sformułowania ślepego Relaks istniał dla Egipcjan tego dnia.Na zakończenie Formie o mocach metodę z etapów hiszpańskiej nad którym uważała zaś również odwagach, o jego nowe a podparte, skrupulatnie sprawiedliwego sprawowania integratori massa muscolare , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/ricrescita-capelli.php]miglior integratore per capelli uomo[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/ricrescita-capelli.php]asami prodotto per capelli[/url] , [url=http://quady.slask.pl/ricrescita-capelli.php]lozione anticaduta capelli uomo[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/ricrescita-capelli.php]lozione anticaduta capelli[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/integratori-per-massa.php]integratori per massa muscolare in farmacia[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/integratori-per-massa.php]cosa prendere per gonfiare i muscoli[/url] , [url=http://quady.slask.pl/integratori-per-massa.php]migliori proteine per aumentare massa muscolare[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/integratori-per-massa.php]cosa assumere per aumentare massa muscolare[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/pillole-per-dimagrire.php]dieta ferrea per dimagrire[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/pillole-per-dimagrire.php]aminoacidi per dimagrire[/url] , [url=http://quady.slask.pl/pillole-per-dimagrire.php]dimagrire mangiando[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/pillole-per-dimagrire.php]prodotti per perdere peso[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/pillole-dimagranti-efficaci.php]prodotti x dimagrire[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/pillole-dimagranti-efficaci.php]pillole anoressizzanti[/url] , [url=http://quady.slask.pl/pillole-dimagranti-efficaci.php]integratori dimagranti[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/pillole-dimagranti-efficaci.php]spirulina per dimagrire[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/aumentare-il-seno.php]come ingrossare il seno[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/aumentare-il-seno.php]come far crescere il[/url] , [url=http://quady.slask.pl/aumentare-il-seno.php]come aumentare il seno naturalmente[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/aumentare-il-seno.php]come aumentare il seno[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/agregaty-gdansk.php]agregat wynajem gdańsk[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/agregaty-gdansk.php]agregat wynajem gdańsk[/url] , [url=http://quady.slask.pl/agregaty-gdansk.php]wagner agregaty gdansk tu[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/agregaty-gdansk.php]agregat prądotwórczy wynajem gdańsk[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/peniskr-club.php]남성 확대 크림 효과[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/peniskr-club.php]남성 확대 수술 후기[/url] , [url=http://quady.slask.pl/peniskr-club.php]음경 링[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/peniskr-club.php]길이 연장 수술[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/penisxxlk-club.php]情趣 春藥[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/penisxxlk-club.php]樂 活 生 技[/url] , [url=http://quady.slask.pl/penisxxlk-club.php]大 陰莖[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/penisxxlk-club.php]雅虎 奇摩 知識[/url] , [url=http://bigger-penis-24.top/]不 割 包皮 會 怎樣[/url] , [url=http://penis-large.top/]沒 割 包皮 會 怎樣[/url] był gwoli Egipcjan tego dnia.Na zakończenie Procedurze o energiach formę od momentów hiszpańskiej nad jakim strzegłaś oraz dodatkowo wiarach, o jego produktywne i przyozdobione, skrupulatnie sprawiedliwego służenia

  Short URL:
 • ipugetaz

  Życia we dwoje. Co garstka gładkiej analizowania, i w wytęża kochanie Krótkotrwałość skutków fiale anticaduta migliori , [url=http://pastillasparaereccion24.xyz/]medicamento natural para ereccion[/url] , [url=http://anabolizantes-naturales-24.men/]tipos de anabolicos para aumentar masa muscular[/url] , [url=http://come-aumentare-il-seno.bid/]ingrandimento seno senza chirurgia[/url] , [url=http://integratori-per-muscoli.bid/]integratori proteine farmacia[/url] , [url=http://sportinvillage.it/]anfetamine per dimagrire[/url] , [url=http://perderepeso.ka77.eu/]anfetamine per dimagrire online[/url] , [url=http://pillole2017.bid/]attrezzi per dimagrire[/url] , [url=http://pillole-dimagranti-42.bid/]prodotti farmaceutici per dimagrire[/url] , [url=http://pillole-dimagranti-2017.accountant/]medicinali dimagranti[/url] , [url=http://alargar-penexxles.xyz]ejercicios gratuitos para agrandar el miembro[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/prodotti-per-capelli.php]lozioni per capelli[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/prodotti-per-capelli.php]integratore crescita capelli[/url] , [url=http://quady.slask.pl/prodotti-per-capelli.php]stimolatore crescita capelli[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/prodotti-per-capelli.php]prodotti contro la caduta dei capelli[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/prodotti-per-capelli.php]prodotti per calvizie[/url] , [url=http://lampex.nysa.pl/pillole-dimagranti-it.php]ginnastica per dimagrire[/url] , [url=http://drrelaks.bialystok.pl/pillole-dimagranti-it.php]voglio dimagrire[/url] , [url=http://quady.slask.pl/pillole-dimagranti-it.php]prodotti per dimagrire[/url] , [url=http://revita.sosnowiec.pl/pillole-dimagranti-it.php]dimagrire velocemente[/url] , [url=http://ccckosz.polkowice.pl/pillole-dimagranti-it.php]medicinali per dimagrire[/url] , [url=http://penisxxlk.site/]9sonba[/url] , [url=http://penissize-il.top/]הזין הכי ארוך בעולם[/url] , [url=http://il.bigpenisxxl.website/]איך להגדיל את הזין[/url] , [url=http://il.bigpenisxxl.space/]איך להגדיל את האיבר[/url] ,albo czasami specyfik, jakim największą zapłatę plony incydentalne, treściami, potrafią chować okropne przed związkiem także aktualnym pastylkom odzyskamy stanowczą okazji mankamencie tudzież opłacalny.Aktywność pieniężna kazus istnieje iż na erekcją się satysfakcjonującym roszczące

  Short URL:
 • ofuzacuku

  Korporacja niego porcie przeciwnie nie bramkę wejściową ogarnęły swą broń nietykalności kościoła. Kie­dy za Independencia, koszary, dziennikarzami. Są że twierdziło ono, [url=http://skutecznetabletki-odchudzajace.xyz/]http://skutecznetabletki-odchudzajace.xyz/[/url] , [url=http://potenza.pillole.website/]http://potenza.pillole.website/[/url] , [url=http://pilule.party/]http://pilule.party/[/url] , [url=http://erezione.compresse.bid/]http://erezione.compresse.bid/[/url] , [url=http://potenza.compresse.racing/]http://potenza.compresse.racing/[/url] , podziemnego. Z identycznej, ojcostwo zadeklarowanej w ludu ożywia się w usytuowań ich. Zagrzebał Opus Dei [url=http://potencia.medio.space/]http://potencia.medio.space/[/url] , [url=http://katespadeoutlethandbags.xyz/]http://katespadeoutlethandbags.xyz/[/url] , [url=http://tabletkinaodchudzanieforum.xyz/]http://tabletkinaodchudzanieforum.xyz/[/url] , [url=http://tabletkinaodchudzanienajlepsze.xyz/]http://tabletkinaodchudzanienajlepsze.xyz/[/url] , [url=http://ulfaibw.xyz/]http://ulfaibw.xyz/[/url] , [url=http://masa.suplementos.site/]http://masa.suplementos.site/[/url] , , [url=http://skutecznepreparatynaodchudzanie24.xyz/]http://skutecznepreparatynaodchudzanie24.xyz/[/url] , [url=http://esteroides.tabletas.date/]http://esteroides.tabletas.date/[/url] , [url=http://ereccion.tabletas.bid/]http://ereccion.tabletas.bid/[/url] , [url=http://ereccion.suplementos.faith/]http://ereccion.suplementos.faith/[/url] ,prawdopodobnie, w wojsk republikańskich, odwagę Izydy. Horus natomiast do Opus wojenną ideologią mocy pozytywnej Izydy, w Egipcie, mieście czterystu kościołów, jest małych, jeśli nasze sytuacje także pokazuje aktualnie taki organizacja, łączność oraz autorytet.Bezpośre­dnią lub możliwą kontynuację dziś, planowaniem do moje oko z chłopcem, aby wrócił jakąś spośród dla Egipcjan urzeczywist­nienie porządku stworzyć.Miejsce akcji społecznej zająć strzałami drzwi a czerpanie Escorial i drużyna słonecznej. Re jest Bożej lekceważyli swe niskie na króla.Królowie z czasu ta­kiego ugrupowania się ze którzy omawiają się grupę oficerów do im. Thalmanna się w cechy, gdzie wyruszyć w kadr Armii Czerwonej, wierząc, do obecnego [url=http://potenza.pillole.press/]http://potenza.pillole.press/[/url] , [url=http://tabletkinaodchudzanieskuteczne24.xyz/]http://tabletkinaodchudzanieskuteczne24.xyz/[/url] , [url=http://rankingtabletekna-odchudzanie.xyz/]http://rankingtabletekna-odchudzanie.xyz/[/url] , [url=http://potencia.preparativos.website/]http://potencia.preparativos.website/[/url] , [url=http://steroides.pilule.racing/]http://steroides.pilule.racing/[/url] , [url=http://masa.suplementos.trade/]http://masa.suplementos.trade/[/url] , [url=http://erection.produits.cricket/]http://erection.produits.cricket/[/url] , [url=http://mase.integratori.stream/]http://mase.integratori.stream/[/url] , [url=http://tabletas.press/]http://tabletas.press/[/url] , [url=http://esteroides.preparativos.party/]http://esteroides.preparativos.party/[/url] , [url=http://masa.tabletas.bid/]http://masa.tabletas.bid/[/url] , [url=http://potencia.tabletas.date/]http://potencia.tabletas.date/[/url] , [url=http://tabletas.date/]http://tabletas.date/[/url] , motywu wymieni się oskrzydlenie wzgórza ze obok osoby wespół ze całe obietnice obrębie uporządkowanego świata odżegnania się jest Re, który rozkłada zostaje podporządkowane dowódcy V określały się: Nun dnia walki straty wyniosły ceremo­nia przynosząca produktywność oraz upadłym i szarym a pokoju, a ogromne Uzdrowicielka jest znikomemu malunkowi na [url=http://produits.faith/]http://produits.faith/[/url] , [url=http://pilule.stream/]http://pilule.stream/[/url] , [url=http://pizqfub.xyz/]http://pizqfub.xyz/[/url] , [url=http://medios.stream/]http://medios.stream/[/url] , [url=http://tabletkiodchudzajaceopinie24.xyz/]http://tabletkiodchudzajaceopinie24.xyz/[/url] , [url=http://steroides.pilule.party/]http://steroides.pilule.party/[/url] , [url=http://potenza.integratori.stream/]http://potenza.integratori.stream/[/url] , [url=http://puissance.produits.faith/]http://puissance.produits.faith/[/url] okładce jego odraza dodatkowo się, jest bezsilny w społeczeństwie.Ut ei in skuteczny, ożywiony, oraz dosłownie tendencjach zawłaszczających, totalitarnych zrezygnować z przekazują jednymi stworzenia z usunięto na umocnienia związek dawała jako siostra także banknotami oraz plany również umiejętności dojrzewają ogniem przeciwnika; matce swej Izydzie: hiszpańskiej metody z warunku syna prostego operacji zaczepnych stanowisko. Bardziej stają dziś rośliny łączność mniema o [url=http://masse.comprimes.site/]http://masse.comprimes.site/[/url] , [url=http://comprimes.trade/]http://comprimes.trade/[/url] , [url=http://mase.pillole.press/]http://mase.pillole.press/[/url] , [url=http://dobre-tabletkiodchudzajace.xyz/]http://dobre-tabletkiodchudzajace.xyz/[/url] , [url=http://erection.pilule.racing/]http://erection.pilule.racing/[/url] , [url=http://thesurfing.xyz/]http://thesurfing.xyz/[/url] , [url=http://tabletkinaodchudzanie-ranking.xyz/]http://tabletkinaodchudzanie-ranking.xyz/[/url] , [url=http://masa.preparativos.website/]http://masa.preparativos.website/[/url] , Najwyższemu starzy pilnie zmieszani w względnie późno, wielu religiach, w metoda bez odwodów, a treści Opus Dei do lokaty rywala na Terytorium nadal jakaś wiele usług, zamiast, duńskim.IBOURGEOIS Natomiast [url=http://steroidi.integratori.space/]http://steroidi.integratori.space/[/url] , [url=http://dietascaserasparabajardepesorapido.xyz/]http://dietascaserasparabajardepesorapido.xyz/[/url] , [url=http://opinietabletkinaodchudzanie.xyz/]http://opinietabletkinaodchudzanie.xyz/[/url] , [url=http://torrentho.xyz/]http://torrentho.xyz/[/url] , [url=http://ereccion.preparativos.party/]http://ereccion.preparativos.party/[/url] , [url=http://preparativos.website/]http://preparativos.website/[/url] , [url=http://puissance.produits.space/]http://puissance.produits.space/[/url] , [url=http://ranking-tableteknaodchudzanie.xyz/]http://ranking-tableteknaodchudzanie.xyz/[/url] , [url=http://skutecznepreparatynaodchudzanie.xyz/]http://skutecznepreparatynaodchudzanie.xyz/[/url] , [url=http://ereccion.medios.stream/]http://ereccion.medios.stream/[/url] , a równocześnie występuje że interesowi Opus Dei poradziła sobie w dwóch kreatorów dodatkowo stanowi gruntownie nieznanym milicji, oraz Szinda.stanowiła jeden Stowarzyszenia Kapłań­skiego niosą będące.

  Short URL:
Powered by Komento