Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

 

 

 

 

Członkowie Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska czyli Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce, Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra", Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność", Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zaangażowali się w kampanię IndustriAll Europe "Together at Work" dotyczącą układów zbiorowych. 

IndustriAll Europe rozpoczął nową kampanię, aby zwrócić uwagę na znaczenie układów zbiorowych, jako gwaranta godziwych zarobków i warunków pracy oraz budowania sprawiedliwego społeczeństwa. W spotkaniu inaugurującym, które odbyło się 26 września w Brukseli, wzięli udział Europosłowie z całego spektrum politycznego, a także przedstawiciele prezydencji fińskiej i Komisji Europejskiej. Obecni byli także pracownicy, liderzy związków zawodowych i przedstawiciele pracodawców z całego kontynentu.

Kampania będzie prowadzona pod hasłem „Together at work” ("Razem w pracy") i będzie trwała od września 2019 r. do marca 2020 r. Jest ona skierowana do wszystkich pracowników, ze szczególnym naciskiem na kobiety, młodzież i osoby o niepewnej sytuacji na rynku pracy. Kampania będzie także okazją do wywarcia wpływu na pracodawców i decydentów oraz przekonania ich do zalet układów zbiorowych.

Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe, otwierając wydarzenie, powiedział:

„Zbyt często dyskusje na temat poziomu życia ignorują negocjacje zbiorowe, nie dając pracownikom szansy na polepszenie warunków życia. Ta kampania ma na celu zaradzenie temu poprzez umieszczenie historii pracowników na pierwszym planie ”.

Luc Triangle kontynuował:

„W ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe w całej Europie uległy erozji. Po kryzysie, który rozpoczął się w 2008 r., zarówno rządy krajowe, jak i instytucje europejskie świadomie zaatakowały układy zbiorowe. Spowodowało to, że wielu pracowników nie mogło się bronić, co doprowadziło do niepewności pracy i ubóstwa pracujących. To się musi skończyć. Pracodawcy, szczególnie w Europie Wschodniej, muszą usiąść przy stole negocjacyjnym. Rządy i Komisja muszą przestać wspierać politykę podważającą układy zbiorowe przez narzucanie określonych ich limitów lub ograniczanie ich tylko do poziomu przedsiębiorstwa”.

Federico Parrinello, mąż zaufania w belgijskiej fabryce szkła i członek związku FGTB powiedział:

„W naszej fabryce porozumienie zbiorowe zapewniło nam krótszy dzień pracy i pełne ubezpieczenie szpitalne. W Belgii obowiązują również porozumienia sektorowe i krajowe, korzystamy więc z siatki bezpieczeństwa płac, a dodatkowo również ochrony dla osób poszkodowanych w pracy”.

Florin Bercea, przewodniczący związku FSLI Petrom w Rumunii, wyjaśnił, w jaki sposób zagraniczni inwestorzy wywierali nacisk na rząd rumuński, aby ograniczał prawo pracowników do negocjacji zbiorowych. Doprowadziło to do ukształtowania płacy minimalnej, która jest znacznie poniżej poziomu niezbędnego do życia. Wyjaśnił także, w jaki sposób Komisja Europejska, MFW i EBC nałożyły poważne ograniczenia na rokowania zbiorowe w Rumunii podczas kryzysu, które mają jednak zostać wycofane.

Darko Davidovic z IF Metall Sweden podkreślił korzyści płynące z dużego zasięgu umów zbiorowych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ograniczając konkurencję płacową, firmy mogą bezpieczniej inwestować i konkurować w zakresie innowacji, nie obniżając przy tym standardu życia swoich pracowników.

Poseł Evelyn Regner (S&D, Austria) stwierdziła:

„Podwyżki płac mają miejsce dzięki temu, że związki zawodowe walczą o nie i je negocjują, ale czasami pracownicy nie zdają sobie z tego sprawy [...]. Układy zbiorowe powinny być zawsze na pierwszym planie”.

Z sali Domenec Ruiz Devesa (S&D, Hiszpania) i Marc Botenga (GUE, Belgia) wyrazili swoje poparcie dla silniejszych negocjacji zbiorowych, podkreślając ich korzyści dla całego społeczeństwa.

Następnie stanowisko w tej sprawie zajął też Pelle Hilmersson, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, który stwierdził:

„W wielu krajach europejskich partnerzy społeczni nie mogą korzystać ze swoich podstawowych praw do negocjacji zbiorowych, podczas gdy układy zbiorowe rozwiązują problem nierówności i zapewniają wzrost płac, wzmacniają też demokrację i tworzą bardziej sprawiedliwe społeczeństwo”.

Jenni Karjalainen, specjalny doradca fińskiego ministra zatrudnienia, skomentowała:

„Dobrze jest rozmawiać o negocjacjach zbiorowych, a nie tylko o dialogu społecznym [...] Prawdą jest, że praca jest najlepszym narzędziem do walki z ubóstwem, ale tylko wtedy, gdy jest to godna praca z godną płacą”.

Podsumowując, Gaby Bischoff, eurodeputowana (S&D, Niemcy), była przewodnicząca Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, powiedziała:

„To, czy UE popiera, czy niszczy rokowania zbiorowe, jest niczym więcej niż wyborem politycznym. Jest to terminowa kampania, mająca na celu naprawienie wyrządzonej szkody. Jedynym sposobem na rozwiązanie problemu nierówności w Europie jest zapewnienie głosu pracownikom”.

Zostaw swój komentarz

Komentarze (67)

Załaduj wcześniejsze komentarze