Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Związkowcy z Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zdecydowali, że nie złożą powództwa o uchylenie sierpniowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LW "Bogdanka" SA wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki. Nowe regulacje nie dawały załodze pełnej gwarancji posiadania dwóch członków Rady Nadzorczej. Co spowodowało odstąpienie strony społecznej od podjęcia sądowej próby przywrócenia poprzedniej wersji Statutu? Odpowiada przewodniczący zakładowej "Solidarności" Antoni Pasieczny.

* * *

 

Solidarność Górnicza: - Dlaczego strona społeczna zrezygnowała z zapowiedzianego złożenia pozwu o uchylenie niekorzystnej dla pracowników uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Spółki? Wcześniej podkreślaliście, że jej merytoryczna zawartość jest sprzeczna z zapewnieniami uzyskanymi od Zarządu Grupy Enea podczas rozmów na temat warunków przejęcia "Bogdanki" przez Grupę Enea...

Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA: - ...Ale wzięliśmy pod uwagę fakt, że byłoby to działanie mało skuteczne. Proces mógłby się toczyć latami. W tym czasie i tak obowiązywałby nowy "ład korporacyjny", "zdeterminowany" interesem całej Grupy Enea.

Dzień przed planowanym złożeniem pozwu do sądu w Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych LW "Bogdanka" z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz wiceministrem energii i pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim. Poinformowaliśmy wtedy panów ministrów o sytuacji, jaka wystąpiła w związku z niedotrzymaniem wcześniejszych ustaleń co do zakresu i sposobu integracji LW "Bogdanka" SA z Grupą Enea oraz wiodącą spółką Grupy - Enea SA. Zapewniono nas, że związkowe zastrzeżenia i uwagi dotyczące tak zwanego Kodeksu Grupy Enea zostaną zbadane i wyjaśnione w zgodzie z obowiązującym prawem. Potwierdzenie tych zapewnień uzyskałem osobiście od pana ministra energii 16 września, podczas zebrania Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

SG: - To wystarczyło?

AP: - Same deklaracje słowne sprawy by nie załatwiły, jednak w krótkim czasie, po rozmowach z przedstawicielami zarządów LW "Bogdanka" SA i Enea SA oraz zarejestrowaniu przez sąd Statutu LW "Bogdanka" SA, wspólnie wypracowaliśmy porozumienie "w sprawie ustalenia zasad implementacji w dialogu społecznym w Spółce Lubelski Węgiel »Bogdanka« S.A. Ładu Korporacyjnego Grupy Enea". Opracowany został również regulamin wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej LW "Bogdanka" SA przez pracowników Spółki. Obydwa dokumenty mają zostać podpisane w pierwszych dniach listopada, co powinno uspokoić załogę, bo dzięki tym dokumentom wszystkie ważne dla pracowników sprawy będą uzgadniane z jej reprezentantami.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

 

rozmawiał: MJ

Materiał ze strony: http://www.solidarnoscgornicza.org.pl

 

Zostaw swój komentarz

Komentarze (67)

Załaduj wcześniejsze komentarze