Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

 

Warszawa, dnia 3 lutego 2016r. 

Pierwsze spotkanie w ramach dialogu społecznego branży elektro-energetycznej odbyło się 3 lutego 2016r.  w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego. Stronę rządową reprezentowali: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME, Henryk Baraniecki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Marcin Zieleniecki  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Stronę Pracodawców reprezentowali: Prezes Zarządu ENEA S.A. Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu ENERGA S.A. Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu PGE S.A. Marek Woszczyk, Prezes Zarządu TAURON S.A. Remigiusz Nowakowski. 

W spotkaniu stronę związkową branży elektro-energetycznej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący KSE Roman Rutkowski, Barbara Stefaniak Gnyp KSE, Tadeusz Dachowski KSE, Edmund Myszka KSE, Przewodniczący KSEiE Jerzy Moryc, Wojciech Asterski KSEiE, Dariusz Kucharewicz KSEiE. 

Strona rządowa akceptuje wole dialogu społecznego i jak najszybciej musi dojść do jej formalnego  powołania w swej wypowiedzi podkreślił ME Krzysztof Tchórzewski. Wszelkie problemy i informacje powinny być rozwiązywane i omawiane w duchu dialogu społecznego przy stole z poszanowaniem stron. Minister Energii w dalszej części swej wypowiedzi przedstawił trudną sytuację energetyki w Polsce określając obecną sytuację jako ubóstwo energetyczne. Kryzys energetyczny dotyczy całej Europy i potrzebny jest w obecnej sytuacji rzetelny dialog na poziomie UE. Strona związkowa przedstawiła uczestnikom spotkania swoje oczekiwania, jakie powinny być poczynione w odbudowie dialogu społecznego i powrotu do demokratycznych formuł partnerstwa w branży energetycznej. Związki zaapelowały do stron spotkania o pilną odbudowę standardów, jakie powinny funkcjonować w branży elektro-energetycznej w oparciu o Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 


Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu zespołu do pracy nad regulaminem funkcjonowania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, oraz powołaniu związku pracodawców sektora energetycznego na szczeblu krajowym.

Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski


Zostaw swój komentarz

Komentarze (65)

Załaduj wcześniejsze komentarze