Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Delegaci VIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” przyjęli uchwałę nr 9/2018 o rozpoczęciu zbiórki na budowę wyjątkowego pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego  Popiełuszki -  studni głębinowej w Sudanie.

Krajowe Sekcje, organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność", osoby zainteresowane prosimy o wpłatę na konto:

 

ING Bank Śląski S.A.

77 1050 1399 1000 0090 7231 6160

z dopiskiem

" Studnia ks. Jerzego Popiełuszki w Sudanie"

2018-09-10 12:36:07

Wobec braku reakcji ze strony rządu na stanowiska Komisji Krajowej oraz Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” informujące o łamaniu praw pracowniczych przez władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października przeprowadzi pikietę przed siedzibą Spółki. Wezmą w niej udział członkowie Związku z sekcji tworzących KSGiE. Jeśli akcja nie przyniesie rezultatu, 19 października odbędzie się manifestacja przed gmachem Ministerstwa Energii. Sekretariat poprosi wtedy o wsparcie cały Związek.

2018-09-05 19:18:37

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji  Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek wystosowali oficjalne pisma  do Prezesa RM Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego.

 

Załaczniki:
PlikRozmiar
Pobierz (PISMO.pdf)PISMO.pdf1327 kB
2018-08-22 10:17:37

W dniach od 26-28 czerwca 2018r. w Wieliczce odbył się VIII Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

Jarosław Grzesik został wybrany nowym Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

Uczestnicy Kongresu podziękowali Kazimierzowi Grajcarkowi, który pełnił funkcję Przewodniczącego KSGIE NSZZ "Solidarność" w poprzednich latach.

2018-06-29 05:53:31

W dniach 12/13 czerwca 2018r. w Sofii w Bułgarii odbywa się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IndustriAll Europe w którym udział biorą Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek oraz Wiceprzewodniczący KSGiE NSZZ "S" Jarosław Grzesik. Podczas posiedzenia omawiane będą kwestie nierówności regionalnych w Europie, wdrożenie europejskiej unii energetycznej, sprawy polityki przemysłowej oraz globalizacji.

2018-06-12 10:25:48

28 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego  NSZZ "Solidarność". Przewodniczącym  Sekcji  został Bogusław Hutek.

2018-05-29 09:46:07