Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Dzisiaj w Katowicach, w biurze Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie zespołu Komisji Krajowej do spraw polityki klimatycznej

2017-04-20 12:46:41

Kampania EKZZ dotycząca wzrostu płac priorytetem dla industriAll Europe

2017-04-19 11:42:01

Wszystkim  górnikom, energetykom, członkom związku i ich rodzinom składam serdeczne życzenia ciepłych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnego czasu spędzonego w gronie najbliższych

Niech Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich nadzieją i wiarą.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie radość, spokój i szczęście.

2017-04-13 06:11:22

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) chce, by pracownicy dołowi spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (SiG) z oddziałów wsparcia produkcji zostali zatrudnieni bezpośrednio przez kopalnie JSW. O zmianę sposobu funkcjonowania SiG jastrzębscy związkowcy apelują od lat. Kwestię tę wpisano do zawartego 23 lutego 2015 roku porozumienia, które kończyło dwutygodniowy strajk

2017-04-12 10:37:08

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się do Ministra Energii o podjęcie działań mających na celu odstąpienie od procesu likwidacji kopalni Krupiński w Suszcu. – Tę kopalnię można i trzeba uratować. Jej zamknięcie byłoby decyzją nieracjonalną ze względów i ekonomicznych, i społecznych – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności

2017-04-11 09:21:10

- Decyzje w sprawie fuzji Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej zapadły. (...) Zapisy porozumienia, od którego strona społeczna uzależniała swoją zgodę na dokonanie tej trudnej i ryzykownej operacji, mogły być znacznie lepsze. Są jakie są, bo dwa związki zawodowe (...) podpisały wersję porozumienia przedstawioną przez pracodawcę - pisze lider górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Następnie odrzuca krytykę, jaka spadła na Związek po marcowej nowelizacji "ustawy górniczej".

Zachęcamy do lektury felietonu

2017-04-11 09:10:07

"Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać" - pod tym hasłem, w dniach 22-23 kwietnia, odbędzie się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 

2017-04-06 09:50:28

Wyższy Urząd Górniczy przy współudziale Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach organizuje w dniach 4 -5 kwietnia w Szczyrku konferencję - "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

2017-04-04 09:43:29

3 kwietnia 2017 w  Katowicach odbyło się spotkanie przygotowawcze młodych delegatów w organizacjach zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska . W spotkaniu wzięli udział reprezentanci organizacji młodych związkowców w PZZ KADRA, ZZG w Polsce, KSPCH NSZZ Solidarność, KSM NSZZ Solidarność oraz KSGIE NSZZ Solidarność. Dyskusje dotyczyły aktualnych problemów młodych ludzi w poszczególnych branżach oraz wskazano na istotne obszary pracy dla młodych. Obrady przyniosły wiele ciekawych pomysłów i stworzyło możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Okazało się, że reprezentanci młodych chcą wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska i z entuzjazmem podchodzą do współpracy w ramach struktur europejskich i światowych federacji przemysłowych związków zawodowych.

W spotkaniu wziął udział również Bogdan Szozda, przewodniczący KSM NSZZ Solidarność.

2017-04-04 08:36:53

W poniedziałek, 3 kwietnia, w Warszawie odbywa się organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konferencja pod nazwą "Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska"

2017-04-03 07:29:00

Dziś i jutro odbywa się Walny Zjazd Delegatów Enea Zielona Góra

2017-03-30 11:26:43