Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Od 1 lipca jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. (PGG) wzrośnie o 4 złote, do 18,90 zł i 16,70 zł - ustalili przedstawiciele trzynastu central związkowych PGG z Zarządem Grupy. Podpisane 19 czerwca porozumienie umożliwi pełną realizację postulatu zgłoszonego przez stronę społeczną.
Podwyższona wartość posiłku ma zostać wyrównana uprawnionym pracownikom Spółki najpóźniej do końca sierpnia

2017-06-22 06:16:54

W dniach 9 -10 czerwca 2017 w Łodzi spotkały się kobiety Solidarności. Spotkanie to połączone było z uroczystymi obchodami 25 rocznicy powstania Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność". Z tej okazji wiele kobiet zostało uhonorowanych Medalami 25-lecia Krajowej Sekcji Kobiet.
Na uroczystość zostało zaproszonych wiele znakomitych gości oraz Sekcja Kobiet Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

2017-06-22 06:13:19

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" i Komisji Rewizyjnej KSGWK spotkali się z kierownictwem resortu energii - ministrem Krzysztofem Tchórzewskim oraz jego zastępcą Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano o sprawach bieżących. Związkowcy zwracali uwagę na konieczność ograniczenia importu węgla do Polski. Domagali się również szybkiego uporządkowania zasad wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy dla emerytów górniczych

2017-06-20 08:11:11

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo skierowane do Pani Premier Beaty Szydło 17 maja 2017r.

2017-06-19 10:48:20

W piątek, 16 czerwca 2017r. biuro Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" będzie nieczynne

2017-06-14 10:07:33

Dzisiaj w Warszawie spotyka się zespół Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw przemysłu

2017-06-13 06:45:56

Wczoraj w biurze Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Przewodniczący Kazimierz Grajcarek udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI

2017-06-13 06:02:54

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Przesiece k/Jeleniej Góry w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dom na Wzgórzu”, którego gospodarzem jest Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA Poznań, odbyło się robocze spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

2017-06-12 05:58:15

Trwa drugi dzień obrad Komitetu Wykonawczego industriAll European Trade Union w Londynie

2017-06-08 11:29:09

13 czerwca ma dojść do spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Od rezultatów tych rozmów zależy, czy w spółce rozpocznie się spór zbiorowy

2017-06-08 07:53:44

Dzisiaj w Londynie rozpoczęło się spotkanie Komitetu Wykonawczego industriAll European Trade Union

2017-06-07 12:42:29