Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Ziemia Radomska NSZZ "Solidarność”