Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

ul. Fryderyka Skarbka 9
59-220 Legnica