Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Słupskiego
NSZZ „Solidarność”

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk