Smaller Default Larger

Regionalne Sekcje Emerytów i Rencistów

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
tel. (32) 258-98-56
fax (32) 253-73-73