Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”

ul. Matuszczaka 14
35-083 Rzeszów