Będą pieniądze dla działaczy opozycji antykomunistycznej. 31 sierpnia wchodzi w życie znowelizowana ustawa przyznająca nieco ponad 400 złotych miesięcznie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL.

Dariusz Kucharski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ 'Solidarność" powiedział dziś w Koszalinie, że poprzednia ustawa, przyznająca świadczenia tylko na rok, miała charakter socjalny, a nowa ma charakter godnościowy: 

- Niezależnie od dochodu, niezależnie od świadczeń, każdy z kombatantów i opozycjonistów dostanie legitymację, honorową odznakę i przysługujące mu co miesiąc 402 złote i 72 grosze dodatku.

Osoby represjonowane i działacze opozycji antykomunistycznej będą mogli także bez kolejki dostać się do lekarza, będzie też możliwość leczenia specjalistycznego bez skierowania. Z nowej ustawy przyznającej dodatek bezterminowo i bez względu na dochód zadowoleni są koszalińscy emeryci - działacze opozycji w czasach PRL: 

- Przez lata nie byliśmy doceniani. Nie było dla nas pieniędzy. Niektórzy mają po 1500 złotych, a za mieszkanie trzeba zapłacić 600 złotych. To, co zrobił rząd jest bardzo dobre.

Sejm głosując w lipcu za ustawą był wyjątkowo jednomyślny. Za, było 438 posłów. Do tej pory świadczenie było wypłacane tylko przez rok, i to po uwzględnieniu określonego kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą status działacza opozycji lub osoby represjonowanej potwierdza w drodze decyzji administracyjnej szef Urzędu ds. Kombatantów, po stwierdzeniu przez prezesa IPN czy osoba ta nie była funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa lub z nimi nie współpracowała. 

Wszelkich informacji na temat świadczenia udziela Zarząd Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ "Solidarność". Jego siedziba mieści się przy ul. Zwycięstwa 7.

Dariusz Pawlikowski

Polskie Radio Koszalin