Wartę honorową przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pełnią koleżanki i koledzy z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie: Marian Foremny, Zofia Nocek, Edward Nocek, Marian Bajger, Władysław Szewczyk, Krzysztof Jarząb, Marta Gunia. Ich służba potrwa 24 godziny.

 

  WYKAZ WART PRZY GROBIE BŁ KS JERZEGO

 

2 07      3 07              RSEiR  Mazowsze        0dp.      Maria  Skarzyńska

 

16 /07   17/ 07          RSEiR  Podkarpacie      0dp.      Marian Foremny

 

17/09    18/09           RSEiR   Rzeszów           0dp.      Jerzy  Barciński

 

18/09    19/09           RSEiR   Świętokrzyski    0dp.      Andrzej  Grabowski

 

25/09    26/09           RSEiR   Świętokrzyski     0dp.      Andrzej  Grabowski